"Starość" przeszkodą w karierze testera?

"Starość" przeszkodą w karierze testera?
Ponad 75 procent programistów ma mniej niż 34 lata, a 93 procent nie przekroczyło 45 roku życia - wynika z globalnego badania przeprowadzonego przez Stack Overflow. Polscy specjaliści IT, którzy wzięli udział w badaniu, mają średnio mniej niż 25 lat. Ten fakt może być zniechęcający dla starszych pracowników, zarówno z ich perspektywy, jak i z perspektywy pracodawców.

Mimo że wiek może wpływać na pewne ograniczenia, nie należy zapominać o ogromnym potencjale, jaki wciąż drzemie w doświadczonych pracownikach. Zawodowa dojrzałość to nie tylko duża dawka wiedzy technicznej, ale także dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, do których zalicza się budowanie relacji, zarządzanie zespołem, radzenie sobie z wyzwaniami i zmianami, osiąganie celów oraz umiejętność przekuwania porażki w cenne lekcje.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że branża IT nie składa się tylko z programistów, których praca jest niezwykle dynamiczna i której cechą szczególną jest konieczność ciągłego uczenia się nowych technologii. Na rynku IT istnieje wiele innych zawodów, które nie wymagają tak częstych aktualizacji wiedzy. Należą do nich projektanci, analitycy danych, menedżerowie projektów, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, a także testerzy. W tych dziedzinach starsi pracownicy wciąż mogą osiągnąć znaczny sukces, choć może to wymagać od nich zaangażowania.

Niemniej jednak rozwój zawodowy jest kluczowy. Branża IT coraz bardziej stawia na reskilling i upskilling, które są nowymi, popularnymi formami przekwalifikowania zawodowego i rozwijania swoich kompetencji. Reskilling to nabywanie umiejętności lub zdobywanie kwalifikacji z zupełnie odmiennej dziedziny w celu objęcia innego stanowiska lub zmiany pracy. Z kolei upskilling jest procesem podnoszenia posiadanych umiejętności, a następnie dostosowywania ich do aktualnie panującej sytuacji na rynku pracy albo zmian zachodzących w branży. 

Pracownicy znacznie częściej wykazują chęć poszerzania swoich kompetencji, aby zdobywać coraz lepsze stanowiska, a co za tym idzie, także wynagrodzenia oraz nie tracić zainteresowania zawodem przy pędzącym postępie technologicznym. Coraz więcej osób decyduje się także na zmianę kariery i przebranżowienie się, przechodząc z różnych, czasem nawet całkiem różniących się tematycznie dziedzin, na IT. Firmy informatyczne doceniają różnorodność wiekową w zespołach i niektóre z nich zdecydowały się nawet wprowadzić programy rekrutacyjne kierowane specjalnie do starszych kandydatów, aby zachęcić ich do pracy w branży. Na rynku IT istnieje wiele inicjatyw mających na celu pomóc osobom w różnym wieku w zmianie kierunku zawodowego i w związanym z tym przejściu do IT. Tu szczególnie zwraca się uwagę na eliminację dyskryminacji w tym również ze względu na wiek (ageizm). Bada się czy decyzje o rekrutacji nie wynikają z oceny kandydata z perspektywy jego płci, rasy, orientacji czy właśnie wieku.

Pracodawcy muszą nauczyć się łączyć pokolenia i przestać bać się zatrudniania pracowników znacznie powyżej aktualnie funkcjonującej średniej wieku. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu powinny być kompetencje pracownika i jeśli tylko ktoś ma odpowiednie umiejętności, wiek nie powinien mieć znaczenia. Pracodawcy od zawsze szukają pracowników, którzy mają kompetencje odpowiadające aktualnym na obecnym rynku pracy wymaganiom. Opłaca się inwestować w rozwój umiejętności niezależnie od wieku, co przyniesie korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Pracownicy, którzy świadomie podjęli decyzję o zmianie swojej kariery i przebranżowieniu się, stanowią dla firm niejednokrotnie dużą wartość. 

Wiek nie powinien być więc przeszkodą w rozwijaniu się jako tester oprogramowania. Należy tylko jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie i potencjał. Jednocześnie trzeba pamiętać, że obecna sytuacja na rynku osób przebranżawiających się jest trudna dla osób w każdym wieku i o dowolnym doświadczeniu.
 

Źródła:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branza-IT-tylko-dla-mlodych-Trzy-czwarte-programistow-ma-mniej-niz-34-lata-8543787.html

To powinno Cię zainteresować