Безкоштовний курс "Професія Тестувальник" українською мовою. Набір завершено

Безкоштовний курс "Професія Тестувальник" українською мовою. Набір завершено
Офіційно розпочинаємо наш цикл безкоштовних курсів з тестування програмного забезпечення для людей, які приїхали до нашої країни з територій України охоплених війною.

Про курс 

Створена нами ініціатива це курс практичний, фундаментом якого є вже наш відомий курс «Професія Тестувальник». Цей курс - пропозиція для тих, хто тільки починає робити свої перші кроки в тестуванню. «Професія Тестувальник» - це не тільки мероторичне, але і практичне приготування до професії. 

По закінченню 4-денного навчання, учасники отримають сертифікат, який підтвердить участь в тренінгу. Після його закінчення також надаємо Вам можливість взяти участь в безкоштовній, 3-тижневій віддаленій практиці, яка теж закінчиться отриманням сертифікат. 
 

Під час навчання ми розповімо Вам про:

 1. Цикл життя програмного забезпечення: місце тестування в процесі розробки програмного забезпечення на прикладах моделей каскадовій і ітераційній.
 2. Введення в тестування програмного забезпечення з елементами ISTQB® (процес тестування ISTQB®, рівні тестів, види тестів, життєвий цикл дефекту, принципи тестування)
 3. Професія Тестувальника (хто може тестувати програмне забезпечення? які потрібно мати уміння? навчання з тестування та сертифікація)
 4. Статичне тестування: як верифікувати програмне забезпечення без його запуску (рев‘ю (review), статичний аналіз (Static Analysis)),
 5. Динамічне тестування: Як добре верифікувати програмне забезпечення  (тестовий сценарій та тест-кейси, техніки створення тестів, проектування тестів, тестування на базі досвіду),
 6. Планування тестів (середовище, тестові стратегії),
 7. Рапортування,
 8. Інструменти

Для кого? 

Ми хочемо, щоб учасники нашого тренінгу змогли реально використати отримані знання. Ми хочемо навчити Вас тестувати з нуля та сприяти здобуттю нової професії в нашій країні для того, щоб у Вас була можливість працювати тут, а також отримати можливість працювати віддалено в майбутньому також для компаній у вашій країні.
 
Ми спрямовуємо цей курс для людей, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року. У наборі можуть брати участь люди, які мають підтверджений статус біженця (наприклад, штамп у паспорті). Вже у травні відбудеться перший безкоштовний навчальний курс «Професія Тестувальник» українською мовою.
 
Інші умови:

 • вміння користуватися комп’ютером,
 • навчання проходитиме онлайн, тому необхідно мати комп’ютер/ноутбук з доступом до Інтернету,
 • буде плюсом закінчення технікуму або політехнічного університету (умова не є обов'язковою).

Записи

Якщо Ви бажаєте взяти участь у тренінгу, надішліть нам своє резюме або напишіть кілька слів про себе та вкажіть свій рівень підготовки до професії тестувальника.
 
З ваших заявок ми оберемо 10 осіб, які візьмуть участь у нашому тренінгу.

Примітка: Надсилання заявки не гарантує участі в курсі. Допуск буде визначатися за виконанням вищезазначених умов, а учасники будуть обрані шляхом відбору.
 
Також просимо вас уважно подумати перед відправленням заявок. Відправляйте заявки, якщо Ви впевнені, що Ви дійсно зможете взяти участь в навчанні.

Термін

Перше безкоштовне навчання відбудеться 7-8 травня та 14-15 травня 2022 року онлайн. Повне навчання триває 4 дні (2 вихідних).

НАДІШЛИ ЗАЯВКУ

Тренери

Навчання проводитимуть наші чотири нові, досвідчені та сповнені ентузіазму волонтерки: Наташа Терещенко, Ольга Тучик, Наталія Маківчук та Олександра Міровицька. Усім також керують Ашя Єжєрська та Радек Смілгін, які підтримують наших тренерів наставництвом.
 
Більше про Наташу, Ольгу, Наталію та Олександру можна прочитати тут.

Підтримка

Якщо Ви розмірковуєте над найняттям в свою команду людей з України, хотіли б спонсорувати нашу діяльність або просто хотіли б просто допомогти нам в організації, сердечно запрошуємо вас до співпраці. 

Зв’яжіться з нами: kontakt@testerzy.pl


Szkolenie charytatywne "Zawód Tester" w j. ukraińskim. Rusza nabór uczestników

Oficjalnie rozpoczynamy nasz cykl darmowych szkoleń z testowania oprogramowania skierowanych do tych osób, które przyjechały do naszego kraju z terenów Ukrainy ogarniętych wojną.

O szkoleniu

Stworzona przez nas inicjatywa to szkolenie praktyczne, bazujące na naszym znanym już szkoleniu "Zawód Tester". Jest ono propozycją dla osób, które w testowaniu stawiają dopiero swoje pierwsze kroki. "Zawód Tester" to nie tylko merytoryczne, ale również praktyczne przygotowanie do zawodu. 

4-dniowy kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu udziału w szkoleniu. Po jego realizacji dajemy Wam także możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych, 3-tygodniowych zdalnych praktykach, po których otrzymacie certyfikat odbycia praktyk.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 1. Cykl życia oprogramowania: miejsce testowania oprogramowania w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładzie modeli kaskadowego oraz iteracyjnego,
 2. Wprowadzenie do testowania oprogramowania z elementami ISTQB® (proces testowy ISTQB®, poziomy testów, typy testów, cykl życia defektu, zasady testowania),
 3. Zawód testera (kto może testować oprogramowanie?, umiejętności twarde i miękkie, edukacja testerska i certyfikacja),
 4. Testowanie statyczne: Jak weryfikować oprogramowanie bez jego uruchomienia (przeglądy, analiza statyczna),
 5. Testowanie dynamiczne: Jak dobrze zweryfikować jakość oprogramowania (przypadki i scenariusze testowe, techniki projektowania testów, projektowanie testów (element / formularze / funkcje / logika lub proces), testowanie w oparciu o doświadczenie),
 6. Planowanie testów (środowisko, strategie testowe),
 7. Raportowanie,
 8. Narzędzia.

Dla kogo?

Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszego szkolenia mogli realnie wykorzystać zdobytą wiedzę. Chcemy nauczyć Was testować od podstaw i ułatwić zdobycie w naszym kraju nowego zawodu tak, abyście mieli szansę na pracę tutaj, ale również zyskali okazję do tego, by w przyszłości zdalnie pracować także dla firm w swojej ojczyźnie.

Kierujemy to szkolenie do osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. W naborze mogą wziąć udział osoby, które posiadają udokumentowany status uchodźcy (np. pieczątka w paszporcie). Z pierwszym, bezpłatnym szkoleniem "Zawód Tester" w języku ukraińskim startujemy już w maju.

Pozostałe warunki:

 • umiejętność posługiwania się komputerem, 
 • szkolenie odbędzie się w formie online, niezbędne więc będzie posiadanie komputera / laptopa z dostępem do Internetu,
 • mile widziane będzie ukończenie szkoły technicznej lub politechniki (warunek nie jest konieczny).

Zgłoszenia

Jeśli chcecie wziąć udział w szkoleniu, prześlijcie do nas swoje CV lub napiszcie do nas kilka zdań o sobie oraz wskażcie, jakie macie przygotowanie do zawodu testera.

Spośród Waszych zgłoszeń wybierzemy 10 osób, które wezmą udział w naszym szkoleniu. 

Uwaga: Wysłanie zgłoszenia nie jest gwarancją udziału w kursie. O przyjęciu decydować będzie spełnienie powyższych warunków, a uczestnicy zostaną wybrani w drodze selekcji.

Prosimy również o przemyślanie przesyłanie Waszych kandydatur. Jeśli już zgłosiliście chęć udziału w szkoleniu, bądźcie pewni, że rzeczywiście będziecie w stanie w nim uczestniczyć.

Termin

Pierwsze bezpłatne szkolenie odbędzie się już 7-8 maja i 14-15 maja 2022 r. w wersji online. Pełne szkolenie trwa 4 dni (2  weekendy).

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą nasze cztery nowe, doświadczone i pełne zapału wolontariuszki: Natasza Tereshchenko, Olga Tuchyk, Nataliia Makivchuk i Oleksandra Mirovitska. Nad całością czuwają także Asia Jezierska oraz Radek Smilgin, którzy będą wspierać nasze trenerki mentoringowo. 

Więcej o Nataszy, Oldze, Natalii i Alexandrze przeczytacie tutaj.

Wsparcie

Jeśli rozważasz zatrudnienie osób z Ukrainy w swoim zespole, chciałbyś sponsorować nasze działania lub chciałbyś po prostu nam pomóc w ich organizacji, gorąco zapraszamy do współpracy. 

Skontaktujcie się z nami: kontakt@testerzy.pl

To powinno Cię zainteresować