Typy testów 2.0

Typy testów 2.0
Dzielenie testów na typy to archaiczny koncept z ISTQB®, który stał się popularny. Klasyczne podejście pozostaje niezmienne do dziś i ciągle wpajane jest młodym adeptom sztuki testowania. Propozycja Radka Smilgina z "Zawód Tester" jest próbą innego spojrzenia na ten temat.

Podział testów na typy, jak i propozycję zmiany opisaliśmy już w https://testerzy.pl/artykuly/typy-testow 

W dużym skrócie ISTQB® proponuje następujące typy testów:

  • funkcjonalne (czarnoskrzynkowe), 
  • niefunkcjonalne, 
  • testowanie białoskrzynkowe,
  • testowanie powiązane ze zmianami, (testy potwierdzające i testy regresji).

Radek Smilgin proponuje natomiast, zamiast typów, kategorie testów, gdzie na każdą kategorię składają się dwa elementy:

  • testy białej i czarnej skrzynki,
  • testy funkcjonalne i niefunkcjonalne,
  • retesty i testy regresji,
  • testowanie statyczne i dynamiczne.

Wspomniane podejście, które można uznać za koncept typów testów 2.0, autor rozwinął w swoich prezentacjach, a tabelę znaną z książki „przerysował”, próbując ułatwić jej czytanie. Nową wersję prezentujemy poniżej.

Legenda do tabeli
P - Pokrywają częściowo
W - Wymagają 
R - Realizowane jako
U - są Uruchamiane dla
X - nie mogą być realizowane jako

Tabelę czytamy rzędami od lewej, a relacja opisana jest na przecięciu wymienionych elementów kategorii testów.
 

To powinno Cię zainteresować