Ułatwienia w egzaminach ISTQB® dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia w egzaminach ISTQB® dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą podejść do popularnych egzaminów ISTQB® oraz innych dostępnych w naszej ofercie, mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia ze strony dostawcy, które znacznie ułatwią im zdobycie certyfikatu.

GASQ, dostawca egzaminów certyfikujących m.in. ISTQB® poinformował, że osoby z niepełnosprawnością wzroku podczas sesji egzaminacyjnej mogą uzyskać wydłużenie czasu jego trwania. Podstawą do przyznania dodatkowego czasu na egzaminie (timebonus) jest wcześniejsze okazanie dowodu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby z niepełnosprawnością, które dokonują zapisu na sesję egzaminacyjną (stacjonarną lub zdalną), powinny uwzględnić informację o swojej niepełnosprawności podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Ułatwienia nie dotyczą oczywiście jedynie osób z niepełnosprawnością wzroku. Dostawca egzaminów ISTQB® zapewnia, że każda prośba uczestnika egzaminu ze specjalnymi potrzebami to sytuacja szczególna, dlatego w każdym takim wypadku weryfikowane są możliwości udzielenia tej osobie szczególnej pomocy/wsparcia. Jedną z takich form pomocy jest wspomniany wcześniej timebonus, który przyznawany jest również osobom zdającym egzaminy ISTQB® w języku innym niż ojczysty. Każdy przypadek, gdzie osoba z niepełnosprawnością chce zdawać egzamin ISTQB® i uzyskać certyfikację, rozpatrywany jest więc indywidualnie.

To powinno Cię zainteresować