Wycofanie sylabusów ISTQB® Zaawansowany Analityk Testów oraz Techniczny Analityk Testów

Wycofanie sylabusów ISTQB® Zaawansowany Analityk Testów oraz Techniczny Analityk Testów
Został już tylko miesiąc, aby "przesiąść" się na sylabusy z 2019 r., ale to dopiero początek zmian.

Problem polega na tym, że aktualnie w obiegu funkcjonują trzy różne wersje sylabusów. Poniżej przedstawiamy zmiany i daty z podziałem na certyfikacje. 

ISTQB® Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów:

  • Sylabus z roku 2012 (v2.0) nie jest już dostępny w języku angielskim, natomiast w języku polskim certyfikację wg tej wersji można uzyskać do 3 sierpnia 2021.
  • Sylabus z roku 2019 (v3.0) obowiązuje obecnie w języku angielskim, a od 3 sierpnia 2021 również w języku polskim.

Tutaj można zapoznać się z sylabusem v3.0.

Szkolenia i egzaminy w języku angielskim, na podstawie sylabusa v3.0 (2019), będą obowiązywać do 30 czerwca 2022 r., a w pozostałych językach (w tym polskim) do 31 grudnia 2022 r.

Od 30 czerwca 2022 r., w przypadku języka angielskiego, obowiązującą wersją będzie nowy sylabus v4.0 z 2021 r.

Sylabus możesz pobrać tutaj.

ISTQB® Poziom Zaawansowany Analityk Testów:

  • Sylabus z roku 2012 (v2.0) nie jest już dostępny w języku angielskim, natomiast w języku polskim certyfikację wg tej wersji można uzyskać do 3 sierpnia 2021.
  • Sylabus z roku 2019 (v3.0) obowiązuje obecnie w języku angielskim, a od 3 sierpnia 2021 również w języku polskim.

Tutaj możesz pobrać sylabus w wersji 3.0

Egzaminy w języku angielskim, na podstawie sylabusa v3.0 (2019), będą możliwe do 3 września 2021 r., a w pozostałych językach (w tym polskim) można go do 31 grudnia 2021 r.

  • Sylabus z roku 2021 (v3.1.1), dla egzaminów w języku angielskim będzie obowiązywał od 3 września 2021, a od 31 grudnia 2021 w pozostałych językach.

Tutaj można pobrać sylabus w wersji 3.1.1

Wg nowej wersji sylabusa zmieni się też czas trwania szkolenia "ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów" z 32 godzin na 24 godziny.

Zmiany w sylabusie dla ISTQB® Poziom Zaawansowany – Analityk Testów, podsumował lider rozwoju CTAL-TA v3.1.0 Matthias Hamburg:
"Krótko po uruchomieniu wersji 2019, naszego programu CTAL-TA, otrzymaliśmy wnioski o zmiany od kilku interesariuszy. Chcieliśmy szybko reagować na te cenne sugestie, a jednocześnie ograniczyć do minimum wpływ na szkolenia i egzaminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu niewielkiemu wydaniu uda nam się osiągnąć oba cele".

Prezes ISTQB® Olivier Denoo dodał:
"Analityk Testów to wysokiej jakości element konstrukcyjny w podstawowym strumieniu naszego portfolio. Cieszę się, że w krótkim czasie udało nam się uczynić go jeszcze lepszym."

Przewodniczący Marketingowej Grupy Roboczej ISTQB® Sebastian Małyska zauważył:
"Nasza organizacja nigdy nie rezygnuje z drogi do jakości. Jesteśmy zaangażowani w społeczność QA i zawsze jesteśmy otwarci na konstruktywne opinie. Jeśli tak się stanie, reagujemy. Nigdy nie zapominając o potrzebie zachowania ciągłości biznesowej, która jest równie ważna dla naszych partnerów, jak i osób dążących do certyfikacji."

To powinno Cię zainteresować