Zatrudnianie testerów

Zatrudnianie testerów
Proces rekrutacji, choć zazwyczaj rozważany jest przede wszystkim ze strony pracownika, jest też trudnym zadaniem dla osoby rekrutującej. W testowaniu do rozmów kwalifikacyjnych oddelegowuje się często liderów zespołów testowych. Kogo powinni oni zatrudniać?

Skuteczni liderzy testów budują zespoły posiadające odpowiedni wachlarz różnych umiejętności. Czasami zadaniem rekrutującego jest zbudowanie zupełnie nowego zespołu, a czasami jest to utrzymanie istniejącego zespołu testowego i umożliwienie mu pracy na najwyższym poziomie wydajności. Zespół postrzegamy tu jako grupę ludzi zaangażowaną w pojedynczy projekt. Przyczyny zmiany zespołu na przestrzeni czasu mogą być różne:

  • zmieniające się wymagania w zakresie umiejętności posiadanych przez zespół,
  • rotacja pracowników wynikająca z np. awansów,
  • odejścia pracowników z pracy. 

Z założenia testerzy rekrutowani powinni być zazwyczaj na dłuższy czas, a nie na czas pojedynczego projektu. Jednakże jest mało prawdopodobne, że lider testów będzie w stanie zatrudnić idealnych członków do swojego zespołu. Nawet, jeżeli okaże się, że będą oni idealni do obecnego projektu, to może się okazać, że nie są idealni do następnego. Dlatego ważną częścią obowiązków rekrutującego jest zatrudnianie osób, które mają zbiór cech miękkich pomagających im odnaleźć się w różnorakich projektach.

Jakich testerów powinien zatrudniać kierownik?

Tester inteligentny

Inteligencja to zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Jest to cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. Inteligencję da się weryfikować przy pomocy testów, ale tak „wyliczona” inteligencja niekoniecznie będzie tą, którą potrzebują w codziennej pracy testerzy.

Tester ciekawy

Tester oprogramowania musi mieć naturalną umiejętność do ciągłego odkrywania. Jak żaden inny zawód w IT testowanie wymaga od pracowników niekończącego się kwestionowania poprawności działania i poszukiwania w nim luk. Oprogramowanie w takim przypadku możemy uznać, że składa się ze zbioru nieodkrytych tajemnic i zagadek do rozwiązania. Tylko osoby ciekawe tych zawiłości będą w stanie je rozwiązać. 

Tester łatwo adaptujący się

Umiejętność szybkiego zaadaptowania się w nowym środowisku jest kluczowa dla testerów przy każdej zmianie projektu. Wraz z nim może pojawić się nowa grupa współpracowników, nowe reguły rozwoju oprogramowania, a przede wszystkim zupełnie nowy software. Może to wymagać nie tylko rozpoznania okoliczności pracy, ale również zmianę narzędzi i stosowanych technik. To wszystko czyni z testera osobę, która nie tylko jest gotowa na zmianę, ale nawet lubiącą zmienność. 

Tester chcący pracować

Chęć pracy w testowaniu podbudowana jedynie dobrymi zarobkami i komfortowymi warunkami pracy szybko się wypali jeśli nie jest podbudowana zainteresowaniem zawodem. Dobrzy testerzy to tacy, którzy realnie chcą pracować w testowaniu i znajdują w tym przyjemność. 

Tester umiejący pracować skutecznie w zespole

Praca zespołowa to we współczesnym IT przede wszystkim praca nie z innymi testerami, ale z całymi zespołami wytwórczymi. Praca z innymi ludźmi jest trudna ponieważ uwzględnia wiele różnych sfer relacji i tarć. Tester z jednej strony musi chcieć pracować w zespole, a z drugiej być w stanie skutecznie i efektywnie się z członkami zespołu komunikować. Oczywiście w testowaniu jak w innych obszarach zdarza się pracować na indywidualnych (często specjalistycznych) stanowiskach, ale zawsze stanowi się część pewnej grupy.

Tester chcący się uczyć

Zmienność, o której wspomniano wcześniej jest też wskazaniem na ciągły proces uczenia się. Tester musi w obliczu ciągle nowych frameworków i narzędzi, technologii i języków być w stanie nadążyć za zmianami. Nie możemy sobie pozwolić na specjalizację typu „programista java” i zostać „testerem java", musimy płynnie przeskakiwać między różnymi aplikacjami bez względu na to jak zostały zbudowane. A to wymaga ciągłego dokształcania się. 

Tester odporny na stres

Testowanie jest często zadaniem związanym z wysoką presją. Harmonogramy projektów są często napięte, a nawet nierealistyczne. Interesariusze oczekują od zespołu testowego bardzo wiele, a czasami bezzasadnie wiele. Kierownik testów musi zatrudnić osoby, które poradzą sobie z wysoką presją, które umieją rozładować frustrację i które potrafią skupić się na pracy, nawet jeżeli harmonogram wydaje się niemożliwy do utrzymania. 

Tester dobrze zorganizowany

W testowaniu prawie zawsze pracy jest więcej niż czasu. Silnie pożądany będzie pracownik, który po wykonaniu zadania przychodzi i pyta, za co mają się wziąć w następnej kolejności. Jeszcze bardziej poszukiwany będzie człowiek, który potrafi się w tym środowisku odnaleźć i sam wybierać zadania do realizacji. Oczywiście ważne jest aby wybrane były one z góry najpilniejszych zadań.

Czym więcej powyższych cech uda się kierownikowi testów znaleźć u jednej osoby, tym większa jest jej szansa na znalezienie pracy. Nawet jeżeli idealni członkowie zespołu nie są dostępni, można zbudować mocną ekipę przez zrównoważenie mocnych i słabych stron poszczególnych osób.
 
W ustalaniu, kogo zatrudnić i dołączyć do zespołu testowego, może być pomocna obiektywna ocena umiejętności. Można ją przeprowadzić w formie rozmów kwalifikacyjnych, testowania kandydata, przeglądania próbek jego pracy czy też dotychczasowego doświadczenia oraz weryfikacji referencji. 

Źródła:
http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Poziomu-Zaawansowanego-Kierownik-Testow-PL

To powinno Cię zainteresować