Zdawalność egzaminu ISTQB® w 2020 r.

Zdawalność egzaminu ISTQB® w 2020 r.
SJSI na kanale YouTube podało aktualne dane na temat zdawalności egzaminów. Jest to o tyle ciekawe, że przez ostatnie lata dane te nie były dostępne.

Zdawalność poszczególnych egzaminów ISTQB®, według danych SJSI za 2020 r., wygląda następująco:

    Wskaźnik zdawalności w roku 2020
1 ISTQB®  Poziom Podstawowy wg Sylabusa 2018 wersja 3.1 66%
2 ISTQB® TM Test Manager – Kierownik Testów wg Sylabusa 2012 83,9%
3 ISTQB® TA Test Analyst – Analityk Testów wg Sylabusa 2012 67,6%
4 ISTQB® TTA Technical Test Analyst – Techniczny Analityk Testów wg Sylabusa 2012 69,6%
5 ISTQB® Agile Tester wg Sylabusa 2014 85,1%
6 ISTQB® TAE – Test Automation Engineer – Inżynier Automatyzacji Testów 50,7%
7 ISTQB® Security Testing – Tester Bezpieczeństwa 61,9%
8 ISTQB® Moduł Specjalistyczny – Tester Wydajności 75%
9 ISTQB® Moduł Specjalistyczny - Tester Akceptacyjny 100%

Nieciekawie, dla osób podchodzących do egzaminu, wygląda zdawalność egzaminu ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testów. Jest to najniższa znana nam zdawalność w historii egzaminów ISTQB®. Dla relatywnie nowego egzaminu może to wynikać z niedopasowania pytań do zawartości sylabusa. 

Dramatycznie pogorszyły się statystyki dla egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy. Tu również mamy do czynienia z nowym sylabusem, ale spadek z 90%* do 66% wydaje się mieć głębsze źródło. Co ciekawe, w pierwszym kwartale 2021 SJSI podaje, że zdawalność egzaminu PP w wersji polskiej spadła do 62%, a w wersji angielskiej wzrosła do 80%. To ciągle wartości poniżej tych, do których przyzwyczaiły nas wcześniejsze dane. Wymaga to zapewne pogłębionej analizy.

zdawalnosc-istqb-sjsi_2.jpg

*) dane o zdawalności egzaminu za lata 2009 - 2015 wg https://sjsi.org/ist-qb/statystyki-egzaminow/ 

Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=qfcV8y0fqdE

To powinno Cię zainteresować