Złe testy akceptacyjne

Złe testy akceptacyjne
Kiedy jedna strona zamawia oprogramowanie, a druga je wytwarza, prędzej czy później pojawi się potrzeba jego odebrania. Nigdy nie jest to łatwe.

Odbiór oprogramowania to zbyt często potyczka między zamawiającym, a wykonującym oprogramowanie. Jest ona zazwyczaj konsekwencją braku umiejętności po obu stronach oraz wspólnego problemu komunikowania się. Najczęściej występujące problemy prezentujemy poniżej. 

Problemy po stronie zamawiającego:

 • nieumiejętne definiowanie wymagań oraz brak świadomości własnych potrzeb,
 • brak umiejętności posługiwania się językiem technicznym,
 • niedocenianie kosztów wytwarzania oprogramowania.

Problemy po stronie wykonawcy:

 • brak cierpliwości i umiejętności do zrozumienia potrzeb zamawiającego,
 • brak umiejętności posługiwania się językiem biznesu,
 • szacowanie kosztów bazujące na niepełnych wymaganiach.

Powyższe często prowadzi do konfliktów pomiędzy obiema stronami. Jest kilka wskazówek, które pokazują, że relacje między stronami idą w niewłaściwą stronę. Akceptowalnym poziomem relacji są następujące okoliczności:

 • ogólne ochłodzenie relacji między stronami,
 • zwiększenie formalizmu w relacjach, co w konsekwencji prowadzi do produkcji większej liczby dokumentów,
 • usztywnienie stanowisk w dyskusjach o zmianie zakresu lub definiowaniu,
 • itd. 

Niestety konflikt może eskalować dalej i prowadzić do sytuacji, które z perspektywy projektów IT są blokerami w doprowadzeniu ich do szczęśliwego końca. Takimi okolicznościami będzie eskalacja problemów odbiorowych do najwyższych władz firm zamawiającej i odbierającej oraz obecność prawników na spotkaniach projektowych. 
 
Przepychanie nowych funkcjonalności przez zamawiającego kontra próba przepchnięcia niedoróbek ze strony wykonawcy nie jest idealnym modelem współpracy, ani miejscem do pracy. Mając świadomość, że odbiór oprogramowania nie jest łatwy można się do niego przygotować z wyprzedzeniem. Jest wiele działań, które może przedsięwziąć obie strony aby uniknąć problemów. Należą do nich:

 1. Wybór właściwego modelu współpracy, który zakłada ciągłą informację zwrotną na temat wytwarzanego oprogramowania.
 2. Lepsze definiowanie wymagań, wynikające z lepszego rozumienia potrzeb.
 3. Dobry wybór wykonawcy bazujący nie tylko na najniższej cenie, ale na portfolio ukończonych z sukcesem projektów. 
 4. Wypracowanie wspólnych metod eskalacji problemów.
 5. Akceptacja tego, że nie wszystko da się zapisać w umowie i określenie jak rozstrzygnięte zostaną rzeczy pozaumowne.

Oczywiście jest to tylko podstawowy i bardzo ogólny zakres działań zapobiegających problemom w projekcie. Każdy przypadek współpracy zamawiający – odbiorca jest  indywidualny i wymaga indywidualnego podejścia. Wszystkie umiejętności potrzebne do przeprowadzania odbioru można wypracować w drodze doświadczeń albo wyuczyć podczas szkoleń. Wszystko po to aby uniknąć toksycznych relacji wykonawca – zamawiający i by cały proces przeprowadzić tak gładko jak się tylko da.
 
Dowiedz się więcej o testach akceptacyjnych z naszych publikacji.

 
Dowiedz się więcej o testach akceptacyjnych na naszym szkoleniu Odbiór oprogramowania - testowanie akceptacyjne
 

To powinno Cię zainteresować