Cyfryzacja szkół postępuje

Cyfryzacja szkół postępuje
Nauka programowania, budowa infrastruktury internetowej w szkołach i szkolenia nauczycieli to działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie unowocześniania szkół.
Od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia od klasy pierwszej szkoły podstawowej. W nowych ramowych planach nauczania zwiększyła się liczba godzin informatyki o 70 (do 280).

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

W ramach pilotażu od września 2016 r. analizowane jest w praktyce szkolnej wprowadzenie programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Do tej pory uczestnictwo w projekcie potwierdziły ponad 1592 szkoły. Celem pilotażu jest m.in. przetestowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej. [...]

Podczas swojej prezentacji dyrektor Rafał Lew-Starowicz zwrócił uwagę na fakt, że polscy uczniowie i nauczyciele odnoszą liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w różnych konkursach i olimpiadach. Z drugiej strony polscy uczniowie słabo sobie radzą z rozwiązywaniem problemów za pomocą komputera – zadania na „zaprogramowanie” biletomatu czy klimatyzatora – zajęliśmy 29 miejsce na 32 kraje (test PISA 2012).

Programowanie wspomaga kształcenie takich umiejętności, jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W warunkach szybko zmieniającej się technologii te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakiekolwiek środowisko programowania czy aplikacje. Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów jak i później w pracy w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. Umożliwiają przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko korzystającej z niej.
 

Więcej >>

 

[Komentarz] Minister MEN, Pani Zalewska, jest twarzą zmiany w polskiej oświacie polegającej na likwidacji gimnazjów i wdrożeniu niskiej jakości podstawy programowej. Jest olbrzymim zaskoczeniem, że zajmuje się tematem informatyzacji. Prawdopodobnie ta inicjatywa nie miałaby szans, gdyby nie Ministerstwo Cyfryzacji. Zaproponowane zmiany nie są rewolucyjne, bo zwiększenie liczby godzin o 30% nie zrobi z uczniów programistów. Zmiana musi iść przede wszystkim w kierunku edukacji nauczycieli. Wszyscy pamiętamy zapisywanie w zeszycie instrukcji jak zapisać dokument w Notatniku, uczenie umiejętności posługiwania się Paint-em czy naukę przeciągania ikon do Kosza. Czy jest jednak możliwe nauczyć nauczycieli podstaw programowania, które potrafiliby przekazać uczniom?

 

 

 

To powinno Cię zainteresować