E-book: Jak zdać egzamin ISTQB Poziom Podstawowy plus streszczenie sylabusa

E-book: Jak zdać egzamin ISTQB Poziom Podstawowy plus streszczenie sylabusa
Kolejny po "Jak zdać egzamin ISTQB?" e-book Radka Smilgin opisuje w szczegółach certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego. Dodatkowo autor pokusił się o prawdopodobnie pierwsze na świecie streszczenie sylabusa.
 

Pierwsza publikacja była ogólnym wprowadzeniem do tego, jak przygotowywać się i zdawać egzaminy ISTQB. Wersja dla Poziomu Podstawowego odnosi się już tylko do tego najpopularniejszego z certyfikatów. Zawiera w sobie nie tylko dobre rady, jak zdać egzamin, ale ma również niesamowicie skompresowane streszczenie zawartości podręcznika opisującego zakres. Udało się blisko 70-stronicowy sylabus zamknąć w lekko ponad... dwóch stronach. Będzie to doskonała pomoc w przypomnieniu sobie najważniejszych informacji na chwilę przed egzaminem, lub (w gorszym scenariuszu) maksymalne skrócenie procesu nauki (czego silnie nie rekomendujemy).

E-book dostępny jest na EDU i przeznaczony jest dla osób, które planują udział w egzaminie ISTQB organizowanym w naszym Centrum Egzaminacyjnym (z kursem lub też bez). Jeśli nie zdajesz egzaminu z nami, możesz nabyć dokument w cenie 12,29 PLN.

 

Poniżej tematy poruszone w publikacji.

WPROWADZENIE
STRUKTURA CERTYFIKACJI
MATERIAŁY
 • Elementy podręcznika
 • Wstęp do planu
 • Organizacja rozdziałów
 • Cele nauczania
 • Literatura
 • Wiedza podręcznika
 • Streszczenie sylabusa - opis
 • Streszczenie sylabusa - wypunktowanie
 • Zmiany podręcznika
 • Nieścisłości i błędy podręcznika
 • Błąd czy defekt
 • Inkrementacja czy iteracja
STRUKTURA EGZAMINU
 • Wytyczne dla podchodzących do egzaminu
 • Forma egzaminu
 • Pomoce na egzaminie
 • Wyjście z egzaminu
 • Pytania na egzaminie
 • Szanse na zdanie egzaminu
 • Zakończony egzamin i co dalej?
 • Nie zdałeś egzaminu i co dalej?
PRZYKŁADOWE PYTANIA
 • Pytania spoza ISTQB
 • Pytania ISTQB
ŹRÓDŁA

 

Elektroniczna publikacja dostępna jest na stronie EDU (PDF, 20 stron) >>

 

Jak wykorzystać EDU do przygotowania się do egzaminu i utrzymania wiedzy >>

 

 
SPRAWDŹ TAKŻE
Jak zdać egzamin ISTQB? Podpowiedzi. 

 

 

To powinno Cię zainteresować