Jak połączyć eksplorację z formalnymi miarami

Jak połączyć eksplorację z formalnymi miarami
O tym, że w przypadku testów eksploracyjnych (w sesjach) charter (karta testów) zastępuję scenariusze testowe pisaliśmy już wcześniej. Dzięki nim możemy uzyskać bardziej sformalizowane miary, dla tych managerów, którzy skuteczność i postęp widzą przez pryzmat miar.

 

Przykłady znalazły się na stronie blogu testerki Katriny.

Poniższy wykres prezentuje miary kart testów z podziałem na te stworzone, wykonane i pozostałe. Wszystko to nałożone na oś czasu.

 

 

 

Podobnie sprawa wygląda z pokryciem, gdzie miarą pokrycia jest ilość kart testów z podziałem na funkcjonalności.

 

 

 

Więcej na: http://katrinatester.blogspot.com/2014/03/reporting-session-based-testing.html

 

To powinno Cię zainteresować