Hierarchia atrybutów jakości oprogramowania

Hierarchia atrybutów jakości oprogramowania
Geoff Thompson podczas swojego webinarium zaproponował hierarchiczną strukturę atrybutów jakości dla oprogramowania. Od tych, które są najważniejsze i poświęcimy im największa uwagę po te, które w piramidzie się nie zmieszczą.

Propozycja atrybytów wygląda następująco.

 

Prawdą jest, że o ile koncepcja definiowania priorytetów ogólnie wydaje się być poprawna, to będzie ona silnie uzależniona od wytwarzanego oprogramowania. W odniesieniu do całościowej, funkcjonalnej "poprawności" nie ma wątpliwości, że to najważniejszy spośród atrybutów. Jednak dalsze charakterystyki silnie zależą od kontekstu użycia aplikacji. W jednej części oprogramowania będziemy bardziej dbać o bezpieczeństwo, w innej kluczowy może okazać się aspekt wydajności. Dla pewnych kategorii aplikacji (szczególnie tych bez interfejsu użytkownika) nie będzie miała znaczenia np. użyteczność.

Do czego może przydać się więc piramida? W projekcie informatycznym może być kolejnym narzędziem podnoszenia świadomości i definiowania priorytetów przy testowaniu.

 

To powinno Cię zainteresować