IoT w Polsce. Raport Ministerstwa Cyfryzacji

IoT w Polsce. Raport Ministerstwa Cyfryzacji
Raport powstawał przy udziale grupy roboczej ds. Internetu rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. Znalazł się w nim opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, jak również szereg rekomendacji w tym zakresie. Raport, na pierwszy rzut oka, wydaje się obnażać słabość państwa i rządu w obszarze nowych technologii.

W 2020 roku do sieci podłączonych będzie nawet 50 mld urządzeń. To perspektywa, która może stać się jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Jak powinniśmy to wykorzystać? Właśnie o tym rozmawiali uczestnicy zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) konferencji „Internet Rzeczy - Polska Przyszłości”, wśród nich minister cyfryzacji Marek Zagórski. 9 miesięcy długich dyskusji i regularnych spotkań, dziesiątki wymienionej korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych oraz niekończacych się telco by w końcu publicznie pokazać Polsce raport „IoT W POLSKIEJ GOSPODARCE”. W pracach Grupy uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych. Nad raportem pracowało w sumie 80 ekspertów. Zaproponowali 56 zmian w prawie oraz 23 projekty związane z branżą IoT.

W ponad 100-stronnicowym raporcie znalazły się nie tylko opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, ale i szereg rekomendacji w tym zakresie. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju.

Naszym raportem chcemy pokazać potencjał Internetu Rzeczy, zwłaszcza z punktu widzenia biznesu. Ale to nie wszystko – opisujemy w nim także ograniczenia i utrudnienia, z jakimi trzeba się zmagać przy takich projektach. Polska chce się włączyć w światowy trend rozwoju, dlatego warto najpierw przeanalizować, a później usunąć potencjalne przeszkody na tej drodze.

Powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi MC.

Raport można pobrać pod linkiem: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Raport_Internet_Rzeczy_Polska_Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf/

KOMENTARZ Redakcji

Po zapoznaniu się z treścią raportu trudno nie odnieść wrażenia, że jesteśmy w technologicznym średniowieczu. Większość przytoczonych projektów prowadzonych jest poza granicami Polski, a te prowadzone u nas są to albo projektu samorządowe, albo prywatnych firm. Nie znajdujemy żadnych działań rządu. Jest za to szereg rekomendacji dla rządzących i są to rzeczy tak fundamentalne, że aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie są gotowe. Oto kilka przykładów:

  • stworzenie jednego, wspólnego słownika pojęć IoT, który będzie używany w całej legislacji, a także w dokumentach normatywnych, najlepszych praktykach i materiałach edukacyjnych. Pozwoli to zmniejszyć istniejącą niepewność co do konkretnych sformułowań wykorzystywanych w dokumentach oraz przyspieszy proces standaryzacji systemów IoT.
  • Konieczność przygotowania systemu prawnego do ekosystemu IoT uwzględniając takie aspekty jak: Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, RODO, Prawo Telekomunikacyjne, PSD2 czy ePrivacy.
  • Konieczne jest wprowadzenie przepisów, regulujących sposób jednoznaczny prawo do wykorzystywania zgromadzonych danych oraz miejsca ich przechowywania.

Jedyny wykres, który pokazuje nas w pozytywnym świetle to wyniki ankiety "Deklarowany poziom adopcji rozwiązań Cyfrowej Transformacji w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej".

Inne wizualizacje są tak niewiele wnoszące, że aż ocierają się o żenadę.

Przykład.

W raporcie widać olbrzymią wiedzę ekspertów, którzy nad nim pracowali i przeciwstawia się mu miałkie podejście urzędnicze widoczne w przedmowie Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego. Oto kilka wybranych cytatów:

Technologie teleinformatyczne to najbardziej obiecujący kierunek rozwoju kraju, w tym – administracji publicznej. To dyscyplina niezwykle dynamiczna, wciąż zaskakująca zasięgiem swojego wpływu na życie społeczne i gospodarcze.

Silne stwierdzenie jak na XXI wiek.

W działaniach rządu dotyczących nowych technologii konieczne jest zatem przyjęcie bardziej zwinnego podejścia niż dla innych, wolniej zmiennych obszarów.

Przy czym wszystkie obszary są zmieniane przez nowe technologie.

[…] uważam za element konieczny, jest stała aktywna współpraca ze środowiskami biznesowymi i naukowymi […].

To klasyk, który pojawia się w każdej publikacji rządowej.

Przez wiele lat chwaliliśmy rządzących jeśli jakkolwiek interesowali się branżą nowych technologii. Czas jednak przejść od słów do czynów. Raport pokazuje jak wiele jest do zrobienia.

Do dzieła!

Źródła:
https://sjsi.org/wyniki-prac-wedlug-iot/ https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-przyszlosci-to-polska-z-internetem-rzeczy

To powinno Cię zainteresować