Jakie szkolenie ISTQB Poziomu Zaawansowanego wybrać? [aktualizacja 2018]

Jakie szkolenie ISTQB Poziomu Zaawansowanego wybrać? [aktualizacja 2018]
Wiele osób, które zdobyło już certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego zastanawia się, co dalej. Wiedząc więcej o ścieżce zaawansowanej w ISTQB dokonacie, mamy nadzieję, lepszego wyboru. Dla części osób może to być również podstawa decyzji o rezygnacji z certyfikacji.
 

Tak jak szkolenie i certyfikat Poziomu Podstawowego jest praktycznie dla każdego, tak już poziom zaawansowany trzeba bardzo rozsądnie rozważyć. Rekomendacje ISTQB w tym obszarze są szerokie i warto się zastanowić, czy rzeczywiście warto skorzystać z tej oferty.

Odpowiedz na nasze pytania i jeśli udzielisz więcej niż 50% odpowiedzi twierdzących, możesz rozważyć dane szkolenie.

 

Czy warto pójść na Kierownika Testów (Test Manager) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest obecnym i aspirującym liderom testowania. Musisz więc albo już wykonywać czynności zarządcze albo podążać w tym kierunku.

 • Czy zarządzasz grupą testerów lub chcesz zarządzać w przyszłości?
 • Czy identyfikujesz, oceniasz i łagodzisz ryzyko związane z produktem lub chcesz to robić?
 • Czy interesują Cię różne strategie testowania oraz chcesz dowiedzieć się, jakie one są?
 • Czy planujesz testowanie lub chcesz to robić?
 • Czy chcesz definiować optymalne szablony dokumentacji lub chcesz poprawiać już istniejące?
 • Czy chcesz nauczyć się lub pogłębić wiedzę o szacowaniu testowania?
 • Czy interesuje Cię proces testowania oraz jego dopasowanie do różnych cyklów życia oprogramowania?
 • Czy analizujesz proces testowania i szukasz jego usprawnień?
 • Czy szukasz optymalnych miar do mierzenia jakości produktu i skuteczności testowania?
 • Czy umiesz lub chcesz się nauczyć projektować optymalny cykl życia defektu w projekcie?
 • Czy interesujesz się rekrutacją, budowaniem zespołu i motywowaniem pracowników?
 • Czy chcesz dobrze wdrożyć lub też poprawić proces automatyzacji testowania w organizacji?

Jeśli udzieliłeś więcej niż 50% odpowiedzi na TAK, to zapraszamy na szkolenie ISTQB Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów (Advanced Level - Test Manager) >>

 

Czy warto pójść na Analityka Testów (Test Analyst) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, testującym głównie graficzny interfejs użytkownika i analizującym aspekt biznesowy działania oprogramowania. W projekcie IT taka osoba odpowiedzialna jest za projektowanie testów czarnoskrzynkowych.

 • Czy interesuje Cię proces testowania z perspektywy projektanta testów?
 • Czy chcesz poznać metody identyfikacji ryzyka produktowego z perspektywy biznesu?
 • Czy chcesz rozwinąć wiedzę z technik czarnoskrzynkowych poznaną na Poziomie Podstawowym ISTQB?
 • Czy chcesz poznać nowe techniki projektowania przypadków testowych bazujących na specyfikacji?
 • Czy interesuje Cię testowanie eksploracyjne oraz inne podejścia bazujące na doświadczeniu?
 • Czy interesuje Cię aspekt konstruowania przypadków testowych w zależności od kontekstu projektowego?
 • Czy interesujesz się użytecznością i przyjaznością interfejsów użytkownika?
 • Czy szukasz narzędzi wspierających proces przeglądu?
 • Czy interesujesz się narzędziami zarządzania defektami i chcesz poprawić ich użycie?

Jeśli udzieliłeś więcej niż 50% odpowiedzi na TAK, to zapraszamy na szkolenie ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów (Advanced Level - Test Analyst) >>

 

Czy warto pójść na Technicznego Analityka Testów (Technical Test Analyst) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, testującym niskopoziomowo bez dostępu do GUI. Tester techniczny analizuje aspekt techniczny działania oprogramowania. W projekcie IT taka osoba odpowiedzialna jest za projektowanie testów białoskrzynkowych oraz analizę statyczną (przepływ sterowania w kodzie oraz użycie zmiennych) i dynamiczną (wycieki pamięci i dzikie wskaźniki).

 • Czy chcesz poznać metody identyfikacji ryzyka produktowego z perspektywy technicznej?
 • Czy chcesz rozwinąć wiedzę z technik białoskrzynkowych poznaną na Poziomie Podstawowym ISTQB i dowiedzieć się, czym są techniki pokrycia warunków, warunków wielokrotnych, ścieżek w kodzie, itp.?
 • Czy chcesz poznać techniki analizy statycznej kodu oraz analizy dynamicznej oprogramowania?
 • Czy interesuje Cię testowanie niskopoziomowe?
 • Czy interesujesz się aspektem testowania wydajności oprogramowania?
 • Czy interesujesz się aspektem testowania bezpieczeństwa oprogramowania?
 • Czy chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć łatwy w utrzymaniu kod i jak testować jego utrzymywalność?
 • Czy interesuje Cię kwestia obliczania złożoności kodowej i metod upraszczania kodu?
 • Czy znasz podstawy programowania?
 • Czy interesujesz się przeglądami kodu i architektury?

Jeśli udzieliłeś więcej niż 50% odpowiedzi na TAK, to zapraszamy na szkolenie ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów (Advanced Level - Technical Test Analyst) >>

 

Czy warto pójść na Inżyniera Automatyzacji (Test Automation Engineer) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, automatyzującym wykonywanie testów na interfejsach aplikacji. Jest to rozwinięcie szczątkowych informacji z poziomu podstawowego. Inżynier automatyzacji nie tylko przygotowuje skrypty testowe, ale również analizuje zasadność wdrożenia automatycznej weryfikacji. W zespole projektowym inżynier odpowiada za projektowanie i wykonanie testów automatyzujących.

 • Czy chcesz poznać cele automatyzacji?
 • Czy chcesz rozwinąć umiejętności związane z projektowaniem środowiska podatnego na testy automatyczne?
 • Czy interesujesz się architekturą automatyzacji?
 • Czy chcesz dowiedzieć się, jakie są ryzyka wdrożenia automatyzacji oraz jak ich unikać?
 • Czy chcesz poznać, jak raportować i jak definiować metryki dla testowania zautomatyzowanego?
 • Czy interesuje Cię, jak zmigrować swoje testy manualne do testów automatycznych?
 • Czy chcesz dowiedzieć się, jak należy testować systemy do testowania innych systemów?
 • Czy jesteś zainteresowany poprawieniem istniejącej już automatyzacji w Twojej organizacji?
 • Czy znasz podstawy programowania?
 • Czy interesujesz się dobrymi praktykami automatyzacji?

Jeśli udzieliłeś więcej niż 50% odpowiedzi na TAK, to zapraszamy na szkolenie ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer >>

 

Czy warto pójść na Testera Bezpieczeństwa (Security Tester) ISTQB?

Szkolenie to dedykowane jest testerom z 2-5-letnim doświadczeniem, zorientowanym na jedną z kluczowych i popularnych cech oprogramowania - bezpieczeństwo. W projekcie IT taka osoba odpowiedzialna jest za rozpoznawanie zagrożeń dla aplikacji i sterowaniem akcjami, które pozwolą na wyeliminowanie luk bezpieczeństwa albo kompensację ryzyka.

 • Czy interesujesz się aspektem bezpieczeństwa oprogramowania?
 • Czy chcesz poznać cele i strategie weryfikacji jakości oprogramowania w wymiarze jego bezpieczeństwa?
 • Czy interesuje Cię proces testowania bezpieczeństwa z perspektywy grupy testerów?
 • Czy chcesz poznać, jak różne techniki weryfikacji bezpieczeństwa uruchamiane są w różnych etapach cyklu życia oprogramowania?
 • Czy chcesz poznać mechanikę testowania bezpieczeństwa?
 • Czy interesuje Cię aspekt ludzki w bezpieczeństwie oraz czy chcesz dowiedzieć się dlaczego to człowiek jest najsłabszym ogniwem?
 • Czy chcesz poznać metody oceny bezpieczeństwa i raportować statusy jakości?
 • Czy interesujesz się narzędziami wspierającymi weryfikację bezpieczeństwa?
 • Czy interesujesz się trendami i standardami w bezpieczeństwie?

Jeśli udzieliłeś więcej niż 50% odpowiedzi na TAK, to zapraszamy na szkolenie  ISTQB Advanced Level - Security Tester >>

 

Mamy nadzieję, że ten „quiz” pomoże Wam wybrać właściwe dla Was szkolenie. Pełną ofertę szkoleń certyfikowanych znajdziecie na naszych stronach >>

 

 

To powinno Cię zainteresować