Konsultacje społeczne. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 5

Konsultacje społeczne. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 5
Bez względu na to czy uważamy, że konsultacje społeczne działają czy też nie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi je online.
 

Konsultacje społeczne mają oczywiście na celu dbać bardziej o jakość aktów prawnych niż jakość oprogramowania, ale warto podkreślić, że wiele z projektów ustaw mniej lub bardziej dotyka cyfrowej przyszłości Polski. Jak pisze sam MAC: "(...) wprowadziliśmy zasady prowadzenia konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami". Każdy z nas może więc (przynajmniej w teorii) współtworzyć prawo.

 

Aby przekonać obywateli do zaangażowania zdefiniowano tzw. SIEDEM ZASAD KONSULTACJI

1. DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne
decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Aktualne projekty podlegające konsultacjom >>

 

W opiniowanie projektów można zaangażować się również przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Specjalnie na tę okazję powołany został w Stowarzyszeniu projekt o nazwie WSTOIn. Udostępnione jest Wiki WSTOIn PTI przeznaczone do opiniowania aktów prawnych i innych materiałów, dla których mogą zostać wydane opinie Towarzystwa. Zestawienie zaopiniowanych materiałów można znaleźć tutaj >>

Strona WIKI >>

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Wytyczne dla ubezpieczycieli. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 4 
Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 3 
WCAG 2.0. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 2 
Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? 

 

 

To powinno Cię zainteresować