Zapowiedź "Certyfikowany tester ISTQB. Poziom Podstawowy". Lucjan Stapp, Adam Roman

Zapowiedź "Certyfikowany tester ISTQB. Poziom Podstawowy". Lucjan Stapp, Adam Roman
Rozpoczęła się przedsprzedaż książki dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów od testowania i ISTQB, która pomoże w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu ISTQB.

Zamówienia realizowane są od 15.09.2020 r., a książkę można zamówić w obniżonej cenie 71,1 PLN, na stronie wydawcy. W książce, oprócz dokładnego omówienia treści nowego sylabusa w wersji 2018 v.3.1, znajdziesz również zestawy przykładowych pytań, które pomogą sprawdzić kompetencje i utrwalić zdobytą wiedzę.

Książka zawiera:

  • Omówienie struktury i zasad przeprowadzania egzaminu,
  • Zestaw praktycznych rad, pomocnych przy zdawaniu egzaminu,
  • Dokładne omówienie treści sylabusa z licznymi, praktycznymi przykładami,
  • Definicje pojęć (słów kluczowych) wymaganych na egzaminie,
  • 73 oryginalne pytania testowe pokrywające wszystkie cele nauczania z sylabusa,
  • 10 oryginalnych zadań zgodnych z wymogami szkoleniowymi,
  • 3 oficjalne przykładowe egzaminy ISTQB (120 pytań testowych),
  • Poprawne odpowiedzi do wszystkich pytań i zadań wraz z obszernym uzasadnieniem.

O autorach

Adam Roman - pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe w tym zakresie to przede wszystkim: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych (Blackbird, Motorola, Rivet Group, Sabre, Yellow Lab). Autor szeregu artykułów z zakresu kontroli i zapewniania jakości oprogramowania, a także, wydanej przez PWN w 2015 roku, monografii „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia”. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodowymi normami ISO 25000 - System and Software Quality Requirements and Evaluation oraz ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer). 
 
Lucjan Stapp - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Autor prawie 50 publikacji, w tym 17 dotyczących różnych problemów związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości. Kierownik i członek zespołów testowych w kilkunastu projektach. Certyfikowany tester (CTFL, FL-AT, CTAL-TM i CTAL-TA). Zwolennik zwinnych metodologii. Prowadzi szkolenia z testowania, jest akredytowanym trenerem kursów przygotowujących do egzaminów na certyfikaty. Współpracował przy powstawaniu sylabusów i przykładowych zadań egzaminacyjnych. Członek ISTQB Glossary Working Group, ISTQB Exam Working Group oraz ISTQB Academia. Członek-założyciel Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, obecnie wiceprezes zarządu odpowiedzialny między innymi za tłumaczenie sylabusów i przykładowych zadań egzaminacyjnych na język polski.

To powinno Cię zainteresować