Mapowanie książki "Testowanie i jakość oprogramowania" na sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego

Mapowanie książki "Testowanie i jakość oprogramowania" na sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego
Autor publikacji "Testowanie i jakość oprogramowania", Adam Roman, przygotował dokument będący próbą zmapowania swojej książki na sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego. Celem jest pokazanie, że da się w oparciu o książkę przygotować do egzaminu.
 

Cytując wstęp do opublikowanego mapowania: "Niniejszy dokument pozwoli efektywnie korzystać z podręcznika "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" osobom przygotowującym się do zdania egzaminu na certyfikat ISTQB Certified Tester – Foundation Level (Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy). Dokument odnosi treści sylabusa ISTQB poziomu podstawowego do odpowiednich rozdziałów książki.
Struktura kolejnych rozdziałów odpowiada strukturze sylabusa ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy w wersji 2011.1.1.

[...] w przypadku niektórych punktów podane są komentarze, jeśli treści w książce odbiegają lub znacznie wykraczają poza zakres materiału obowiązującego na egzaminie ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy."

Czy rzeczywiście książka Adama Romana może pomóc w przygotowaniu do egzaminu? Radek Smilgin w swojej recenzji książki napisał: " [...] byłbym ostrożny. Podręcznik Adama Romana ma wiele nadmiarowych treści i niespójności względem sylabusów ISTQB [...]. Nie pokazuje czytelnie, co jest w zakresie którego certyfikatu (poziom podstawowy i zaawansowany oraz dodatek) i może zamazać obraz zadania przed jakim stoi egzaminowany."

Potwierdza to Adam Roman w podsumowaniu dokumentu pokazując, że przydatność materiałów jest różna: Materiał obowiązkowy, Rozdziały zalecane i Rozdziały nadobowiązkowe.

Książka "Testowanie i jakość oprogramowania" jest niewątpliwie przydatną pomocą przy przygotowaniu do egzaminu ISTQB Poziomu Podstawowego. Nie można jej jednak traktować jako jedynego źródła wiedzy. Opublikowany dokument tego nie zmieni, choć może ułatwić czytanie książki. Najlepszą drogą do efektywnego przygotowania się do egzaminu jest czytanie sylabusa i "doczytywanie" niezrozumiałych haseł (lub też niewystarczająco opisanych tematów) w Internecie lub też właśnie w tej książce.

 

Dokument opisujący mapowanie książki "Testowanie i jakość oprogramowania" na sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego >>

 

To powinno Cię zainteresować