Nowy kurs i egzamin ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Kierownik Testów

Nowy kurs i egzamin ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Kierownik Testów
Zmiany w ISTQB z początkiem czerwca 2013 r. zmusiły i nas do wprowadzenia nowych szkoleń i egzaminów ISTQB poziomu zaawansowanego. Prezentujemy naszą analizę zmian w materiałach oraz w szkoleniach i egzaminach na certyfikat Kierownik Testów (Test Manager).

Na dzień publikacji nie jest jeszcze dostępny sylabus ISTQB w języku polskim dla modułu Kierownik Testów. Analiza opiera się więc na podręczniku angielskim 

 

Główne zmiany to:

 • Wydanie wydzielonego podręcznika tylko dla modułu Test Manager (Kierownik Testów)
 • Usunięcie materiałów odpowiednich dla innych szkoleń poziomu zaawansowanego
 • Nowe cele nauczania (Learning Objectives)
 • Uzupełnienie o praktyki Agile
   

Nie zmieniła się za to długości kursu oraz czasowy zakres egzaminu.

Główne zmiany sylabusie z podziałem na rozdziały to:

 • Testing Process  – szczegółowe omówienie procesu testowania oprogramowania
 • Test Management – bez poważniejszych zamian, nowy temat: „Managing the Application of Industry Standards ”, wprowadzenie nowej normy ISO 25000 nadpisującej ISO 9126
 • Reviews – bez poważniejszych zmian
 • Defect Management – rozdział nie opiera się już na normie IEEE 1044 (choć odnośnik pozostał), dodanie zagadnienia „ Assessing Process Capability with Defect Report Information ”
 • Improving the Testing Process – TPI zastąpiony przez TPI Next
 • Test Tools and Automation – bez poważniejszych zmian
 • People Skills – Team Composition – bez poważniejszych zmian

 

 

To powinno Cię zainteresować