Od Testera do Managera

Od Testera do Managera
Przejście od testera do managera testów nie jest proste. Niezmiernie trudno jest osiągnąć biegłość w zarządzaniu bazując na czytaniu książek czy kursach online. Rozwoju w tym kierunku nie wspierają ani znana ścieżka certyfikacyjna, ani ogólnie dostępna wiedza.

Przeanalizujmy certyfikację ISTQB pod kątem jej pomocy w testerskim rozwoju managerskim. Zaczynając od certyfikacji na poziomie podstawowym management poznamy w czystej teorii. Dowiemy się dużo o procesie i trochę o jego kontrolowaniu. Pobieżnie poznamy plan testów i strategie testowania. Właściwie to dowiemy się może nawet za dużo, bo teoria zarządzania testowaniem przekazywana jest osobom z około 3-miesięcznym doświadczeniem, a ich nauka tego tematu ogranicza się do jego pamięciowego przyswojenia. Manager testerski w tej publikacji jest klasycznym poganiaczem niewolników z pakietem najlepszych praktyk i przesłaniem, że kontrola jest najwyższą formą zaufania.

Kolejnym krokiem w certyfikacji jest ISTQB Test Manager i samo szkolenie dla wielu osób jest szokiem. Szczególnie dla tych, które nie miały do tej pory do czynienia z kierowaniem zespołem testerskim. Oprócz rozwinięcia tematów z poziomu podstawowego mamy tutaj wiele tematów, których większość nigdy nie użyje jak np. analiza i ważenie ryzyka jako podstawa do definiowania priorytetów testów. Z kolei 99,99% uczestników nie użyje nigdy podejścia SFMEA. Ciekawe tematy miękkie pokazane są na poziomie bardzo podstawowym, a zarządzanie ludźmi zredukowane jest do matrycy kompetencji. Współczesny manager znany z publikacji zwinnych jest jedynie wspomniany, a podejście, w którym lider pomaga jest raczej negowane. Materiał ten jest wartościowy dla osoby, która jest już ukształtowana i myśli raczej nad systematyzacją wiedzy, a nie nad jej pozyskaniem.

Niestety bardzo podobnie wygląda to w dostępnej literaturze. Polskie publikacje z obszaru testowania praktycznie nie pokazują zarządzania testerami i jedynym wyjątkiem jest kilka publikacji z dwóch książek z serii „Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków”. Znajdziemy w niej kilka kwestii managerskich. Pozostaje więc czytanie literatury ogólnej dla managerów i próba mapowania tego na doświadczenia testerskie. 

Świetnym rozwiązaniem w edukacji testerskiej w kierunku managerskim byłoby znalezienie mentora, który poprowadzi Was do miejsca zrozumienia jak działają zespoły. Większość managerów testów w Polsce jest rekrutowanych spośród testerów i, choć często są to świetni eksperci domenowi, to niestety nie radzą sobie w obszarach relacji międzyludzkich i kierowaniu zespołem. Ludzi, którzy odnajdują się we wszystkich wymiarach managementu i jeszcze ogarniają testowanie jest niestety bardzo niewielu i znalezienie jednego może być niezmiernie trudne.

Ostatnią możliwością są szkolenia z trenerami-praktykami, którzy sami przeszli drogę od testera do managera. I tu nie ma znaczenia czy już rozpoczęła się Wasza podróż do kierownika testów czy dopiero macie ją w planie. Szkolenie z ekspertem pomoże Wam odpowiednio poprowadzić własny rozwój do osiągnięcia celu. Musi być spełnione jedno założenie - szkolenie musi prowadzić praktyk, który na managemencie zjadł zęby.

W naszej ofercie szkoleniowej znajdziecie nowe pod nazwą "Od Testera do Managera", które prowadzone jest przez jednego z najbardziej doświadczonych praktyków zarzązania i trenera z zakresu inżynierii wytwarzania oprogramowania. 

Najbliższe szkolenie zaplanowane jest na 28-29 marca we Wrocławiu. Nadal na szkolenie są wolne miejsca, zapraszamy do rejestracji >>

 


To powinno Cię zainteresować