Piramida defektów

Piramida defektów
Defekty możemy podzielić ze względu na ich krytyczność, co często jest kluczowym parametrem w zgłoszeniach. Defekty mają również swoją hierarchię, którą można zaprezentować w postaci piramidy.

Ważność defektu określa, jak duży wpływ na system będzie miał dany problem i z jakimi konsekwencjami się on wiąże. Podział ze względu na wagę defektu może wyglądać następująco:

 

Krytyczny

Opis: Awaria systemu z ryzykiem utraty danych; system nie może zostać wydany.

Najwięcej defektów krytycznych pojawia się we wczesnych fazach tworzenia oprogramowania. Występują one w całym procesie i zazwyczaj związane są z prostymi błędami programistów lub niekontrolowanymi zmianami w systemach. Zazwyczaj jest ich niewiele.

 

Bardzo poważny

Niespełnione lub niepoprawnie zaimplementowanie wymagania; obiekt testowy może być używany, ale przy zachowaniu pewnych reguł.

Takie defekty występują w całym procesie wytwarzania oprogramowania.

 

Poważny

Niezgodny z wymaganiami lub tylko częściowo zaimplementowany; obiekt testowy może być użyty z pewnymi restrykcjami.

Defekty popularne i wynikające przede wszystkim z problemów związanych ze zrozumieniem wymagań. Wykrywane są zazwyczaj przy testach systemowych.

 

Średni

Pomniejsze odchyłki; obiekt testowy może być używany bez restrykcji. Zazwyczaj jest ich wiele i znajdywane są w późnych etapach wytwarzania oprogramowania.

 

Trywialny

Literówki, kolory na ekranie; obiekt testowy może być używany. Takich defektów jest bardzo dużo i wykrywane w całym procesie wytwórczym.

 

Ze względu na liczbę defektów w testowanym obiekcie mogą być one ułożone w odwróconą piramidę, gdzie liczność każdej z grup odpowiada mniej więcej zajmowanej powierzchni.

Defekty trywialne mają najmniejszą wagę i jest ich najwięcej. Defektów krytycznych jest najmniej, ale są one ekstremalnie ważne. Występowanie defektów krytycznych, które blokują uruchomienie innych funkcji (tzw. blokery) może uniemożliwić znajdowanie innych defektów.

W różnych publikacjach często mówi się, że testowanie eksploracyjne może nie znaleźć najbardziej krytycznych defektów ze względu na brak specyfikacji. Jest to prawda, ale nie odnosi się to tylko do testowania bazującego na kontekście. Testowanie oparte na specyfikacji może nie znaleźć wszystkich krytycznych defektów ze względu na wymagania opisane jednym priorytetem. Testowanie oparte na ryzyku również może nie znaleźć najbardziej krytycznych defektów przy błędnej (o co nie trudno) analizie ryzyk.

 

Bibliografia

http://testerzy.pl/baza-wiedzy/waznosc-i-priorytet-ocena-defektow

 

 

 

To powinno Cię zainteresować