Piramida potrzeb użytkownika i produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności

Piramida potrzeb użytkownika i produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności
Koncept piramidy potrzeb użytkownika opiera się na założeniu, że najważniejszym elementem aplikacji jest jej funkcjonalność. Podobnie podchodzi do tego teoria MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli definicja produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności.
 

W ostatnim numerze Quale dość całościowo opisałem koncepcję piramidy potrzeb użytkowników, definiując funkcję oprogramowania jako jej kluczową charakterystykę i największą wartość dla użytkownika.

 

 

 

Nie jest to jednak koncepcja wyczerpująca potrzeby implementacji oprogramowania. W rzeczywistym świecie funkcja musi zostać odpowiednio "opakowana" szeregiem dodatkowych charakterystyk, aby stworzyć produkt wartościowy dla klienta.

Koncept ten najlepiej opisuje metodyka Lean Startup, w której Eric Rise definiuje produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP). Nie jest metodyka tworzenia oprogramowania pasująca do każdego typu produktu. Jest zorientowana przede wszystkim na produkty innowacyjne i tworzone przez przedsiębiorców o ograniczonych środkach na ich definicję i stworzenie - startupy. W koncepcji tej widoczne jest jednak, że pierwszą dostawą jest funkcja. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że ten pierwszy produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności jest oprogramowaniem, które nie zostało przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, wydajności czy użyteczności. Prawdopodobnie wcale nie zostało formalnie zweryfikowane.

I tu pojawia się koncept, o którym nie wiedziałem, kiedy pisałem artykuł dla Quale, a który również dotyka kluczowości funkcji. Jest to zaproponowana przez Jusi'ego Pasanena wizualizacja dla produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP) nałożona na podobną do mojej piramidę.

 

Bezpośredni link to grafiki >>

 

Próbując zmapować MVP na piramidę potrzeb użytownika i rozszerzając zakres do większej liczby metodyk otrzymamy koncept, w którym dostarczamy niewielką funkcję, która jest:

  • dostępna dla użytkowników
  • niezawodna, czyli działająca kiedy jest potrzebna
  • wystarczająco bezpieczna dla tego użytkownika
  • działająca wydajnie
  • rozpoznawalna, czyli dostarczana przez zaufaną firmę
  • użyteczna, czyli łatwa i atrakcyjna dla odbiorców.

 

 

Mówimy więc o wdrożeniu piramidy w cykl życia prawdziwego projektu z zastrzeżeniem, że tylko funkcja musi być dostępna, a przedstawione charakterystyki pojawią się w zależności od kontekstu użycia produktu.

Radek Smilgin

 

Opis piramidy potrzeb użytkownika w magazynie Quale >>

Więcej o Lean Startup >>

Więcej o produkcie o minimalnej koniecznej funkcjonalności [o dziwo w... gazeta.pl] >>

 

To powinno Cię zainteresować