Praktyki testerskie. Zapowiedź.

Praktyki testerskie. Zapowiedź.
Nasza zapowiedź testerskich praktyk spotkała się z bardzo dużym odzewem. Tak dużym, że przerosło to nasze oczekiwania i przerosło nas organizacyjnie.
 

Na początku chcemy podkreślić, że z pomysłu się nie wycofujemy, jednak nie możemy go zrealizować tak szybko jak byśmy chcieliśmy. Praktyki zaczną się najpóźniej w czerwcu 2015 roku. Wynika to z wielu rzeczy, jakie dzieją się w naszej organizacji. Są to intensywne przygotowania do TestingCup, w tym budowanie agendy imprezy i pomoc w przygotowaniu trzech zupełnie nowych aplikacji na Mistrzostwa (m.in. Mr Buggy 3). Oprócz tego ciągle toczą się praktyki stacjonarne w naszej organizacji.

Zakładamy więc, że uruchomimy program praktyk jak tylko pojawi się więcej czasu, a do tego momentu prosimy Was o pomoc w stworzeniu regulaminu praktyk. Poniżej nasza pierwsza propozycja, którą chcemy poddać pod Waszą ocenę. Liczymy, że pomożecie stworzyć nam jasne i proste reguły udziału i prowadzenia praktyk. Przede wszystkim odpowiedzcie na pytanie, czy i które z zapisów nie są dla Was jasne, a po drugie, czy nie ma luk w opisie.

Wprowadziliśmy do regulaminu dodatkowy podmiot nazwany "Partnerem Praktyk", który ma Wam pomóc w znalezieniu pracy w testowaniu. Kim jest PP opisano poniżej. Jednocześnie zapraszamy firmy, które chciałyby zostać Partnerem Praktyk i z naszą pomocą pozyskać praktykantów lub pracowników.

 

Regulamin Praktyk testerskich. Wersja 0.1 [30.01.2015]

 

Organizatorem praktyk jest firma 21CN.

Praktykantem jest każda osoba, która zdecyduje się na przejście procesu rekrutacji na praktyki i przystąpienie do programu praktyk. W tym celu po ogłoszeniu rekrutacji na praktyki przyśle CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Praktyka jest zdalnym udziałem w zadaniach zdefiniowanych przez Organizatora.

Partner Praktyk [podmiot, który potencjalnie może Was zatrudnić po lub w trakcie praktyk]
Partnerem Praktyk może stać się dowolna firma.

Firma, która przystępuje do praktyk ma za zadanie definiować i rozliczać wraz z Organizatorem zadania dla Praktykantów.

Firma, która wspiera praktyki zdalne ma prawo do bezpośredniego kontaktu z Praktykantem po wyrażeniu takiej woli przez Praktykanta.

Praktyki są ograniczone czasowo, a Organizator w dowolnym momencie może je zakończyć.

Praktykant ma 3 miesiące na ukończenie praktyk liczonych od dnia zgłoszenia się na praktyki. Wyjątkiem jest przypadek, w którym wykonanie praktyk nie jest możliwe z powodów zależnych od Organizatora.

Po upływie 3 miesięcy praktyk niezakończonych nie zalicza się i pod żadnym warunkiem nie można ich przedłużyć.

 

Praktyki są darmowe.

Praktyki nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.

Praktyki są ograniczone w liczbie uczestników. Liczba uczestników praktyk będzie określona przy ogłoszeniu rekrutacji na praktyki, a w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc nastąpi proces rekrutacji na praktyki.

Organizator może odmówić dowolnej osobie udziału w Praktykach bez podania przyczyny. Organizator może również przerwać Praktyki danego uczestnika jeśli w jego ocenie:

  • Praktykant zachowuje się nieetycznie względem innych uczestników Praktyk, Organizatora lub Partnera Praktyk
  • Praktykant złamie zasady zachowania poufności danych, które zostaną przekazane podczas trwania praktyk (w formie e-mail, słownie lub też w inny sposób)
  • Praktykant nie będzie wykonywał zadań z należytą starannością.


Praktyki polegają na wykonywaniu zadań testerskich. Zadania testerskie mogą być publikowane na stronie testerzy.pl lub przekazane Praktykantom bezpośrednio. Do zadań testerskich przypisane są punkty, które można zdobyć w maksymalnym lub cząstkowym wymiarze. Organizator lub Partner Praktyk ocenia realizację zadań zgodnie ze swoją subiektywną opinią.

Zadania przekazywane bezpośrednio będą dopasowane do kierunku rozwoju i kompetencji Praktykanta.

Opublikowane zadanie może być zdefiniowane dla jednej osoby lub może być zdefiniowane dla wszystkich.
Do zadań mogą być przypisane dodatkowe zasady, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać za nie punkty.
Wybór zadań podczas Praktyki jest dowolny, ale zaliczenie Praktyk wiąże się z wypełnieniem kryteriów.

Wyniki praktykantów będą publikowane na stronie testerzy.pl w formacie: imię, pierwsza litera nazwiska, miasto.

Aby ukończyć praktyki należy zdobyć 200 punktów oraz punkty w każdej ze zdefiniowanych kategorii (wyjątkiem jest kategoria "Inne"). Zadania będą należały do następujących kategorii: Udział w projekcie IT, Wspieranie otwartego projektu, Edukacja, Pisanie artykułów, Własna inicjatywa, Wspieranie inicjatyw testerskich, Inne.

Organizator, po spełnieniu przez Praktykanta kryterium ukończenia Praktyk, wystawi imienne referencje i potwierdzi udział w Praktykach stosownym dokumentem.

 

Wasze uwagi prosimy przekazywać w komentarzach do tego artykułu lub mailowo (kontakt@testerzy.pl). Regulamin będzie sukcesywnie uzupełniany i poprawiany w oparciu o Wasze sugestie i uwagi.

 

To powinno Cię zainteresować