Programy partii politycznych na wybory 2019 - KO

Programy partii politycznych na wybory 2019 - KO
Przyszedł czas, aby zapoznać się z obietnicami Koalicji Obywatelskiej.

Czytamy programy partyjne i szukamy haseł związanych IT. KO ma program krótszy niż opisany w pierwszej części program PiS i aspektów informatycznych jest w nim mniej. Duża większość propozycji partyjnych ma tak ogólną formę, że ciężko to nawet cytować. Staraliśmy się wyciągnąć stwierdzenia, które mają jakąś wartość i możne je zweryfikować w przyszłości.

Głosowanie przez Internet
 • Większe zaangażowanie Polaków w sprawy państwa
 • Niezależność głosowania
 • Zwiększenie frekwencji i przeciwdziałanie wykluczeniu

Demokratyczne procesy, w tym udział w wyborach i referendach, muszą uwzględniać rozwój technik informatycznych i komunikacyjnych, które mają zastosowanie w naszym codziennym życiu.

Głosowanie przez Internet stworzy warunki dla zwiększenia frekwencji, szczególnie wśród  młodych ludzi. Ułatwiony zostanie w jeszcze większym stopniu udział w wyborach grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych.

Państwo polskie będzie nowoczesne – i przede wszystkim przyjazne dla obywateli.

Sieć
 • Wolność mierzona gigabajtami
 • Darmowy internet dla ludzi młodych
 • 365 gigabajtów rocznie

Program #DarmowaSiec obejmie ponad 5 milionów młodych obywateli w wieku od 11 do 24 lat. W XXI wieku internet stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności, ale też podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Tylko społeczeństwo z dostępem do szerokopasmowej sieci jest w stanie skutecznie konkurować i zdobywać świat. W latach 2007–2015 w Polsce udało się bardzo mocno rozwinąć sieć szerokopasmowego internetu. Dziś internet dochodzi do ponad 80% gospodarstw domowych w Polsce.

Pora na kolejny skok cywilizacyjny w tej dziedzinie. Dziś wolność mierzona jest gigabajtami dlatego proponujemy dla każdego ucznia, studenta, ale też pracujących młodych ludzi, do 24 roku życia – DARMOWY internet. 1 gigabajt dziennie. 365 gigabajtów w roku. To stały dostęp do sieci. Dzięki temu każdy młody człowiek będzie mógł godzinami słuchać, czytać, oglądać, nagrywać, programować i uczyć się w sieci.

Postulujemy efektywniejsze wykorzystanie zdobyczy cyfryzacji nie tylko dla wygody i korzyści ekonomicznych, ale także bezpieczeństwa obywateli i obywatelek.

Policja

Zinformatyzujemy policyjne procedury i wprowadzimy możliwość elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie. Umożliwi to zgłaszanie spraw bez wielogodzinnego oczekiwania na komisariacie. Proponowane zmiany nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wzrostu liczby cyberprzestępstw, których ofiarami pada coraz większa część społeczeństwa (np. kradzieże tożsamości, wyłudzenia, włamania na konta). Wewnątrz policji rozbudujemy służbę odpowiedzialną za zwalczanie cyberprzestępczości. Wdrożymy również specjalny program ochrony dzieci w internecie.

Wojsko
 • Obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza
 • Rozwój systemów informatycznych
 • Większa mobilność wojsk

Odrobione zostaną czteroletnie zaległości w modernizacji Wojska Polskiego. Przywrócimy priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, zapewnienia mobilności wojsk oraz rozwoju systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych będzie organizowane tak, by zwiększało zdolności obronne Polski, a nie realizację doraźnych celów propagandowych.

Edukacja
 • Pełny kontakt z całym światem
 • Europejski standard pracy
 • Wykorzystanie nauki w gospodarce

Poprzez wspieranie nowych programów zagwarantujemy rozwój wiedzy i badań niezbędnych do rzeczywistego uczestniczenia w jednolitym rynku cyfrowym. Umożliwimy integrację polskich zespołów badawczych z zespołami państw UE w obszarze nowych technologii i ICT. Zwiększymy udział polskich zespołów badawczych dysponujących własną myślą naukową w europejskich gremiach zajmujących się tworzeniem, rozwojem, regulowaniem i zarządzaniem europejskim jednolitym rynkiem cyfrowym. Wprowadzimy zachęty dla rzeczywistej komercjalizacji wiedzy w gospodarce. Otworzymy naukę poprzez poszerzenie dostępu do publikacji i danych.

KOMENTARZ

Jak na nowoczesną partię jaką mieni się KO to o informatyzacji nie ma za wiele. Program mniej kompleksowy od PiS, ale przynajmniej nie chcą powoływać nowych instytucji państwowych na każdą okazję.

PLUSY

+ głosowanie przez Internet

+ możliwość zgłaszania wykroczeń przez Internet

MINUSY

- pominięcie tematów przetargów i oprogramowania w instytucjach państwowych

- brak nawiązania do wagi cfryzacji

- prawie same ogólniki.

Pobrane 15.09.2019

Twoja Polska Program Koalicji Obywatelskiej

Program są publikowane w oryginale. Dodaliśmy jedynie nagłówki.

Przeczytaj też program PiS.

To powinno Cię zainteresować