Przysłowia i cytaty z testowaniem w podtekście

Przysłowia i cytaty z testowaniem w podtekście
  O błędach, pomyłkach i jakości w powiedzeniach i przysłowiach. Może niekoniecznie o testowaniu, ale tester znajdzie własną interpretację.


Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Autor: Sokrates

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
Autor: Św. Augustyn

Błądzić jest rzeczą ludzką.
Errare humanum est. (łac.)
Autor: Seneka Starszy

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi nic.
Autor: Edward John Phelps

Dopiero płacąc za błędy, uświadamiamy sobie ich cenę.
Autor: Sławomir Kuligowski

Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.
Experience is the name everyone gives to their mistakes. (ang.)
Autor: Oscar Wilde, Wachlarz Lady Windermere (1892) Akt 3, Scena 1. Dumby   

Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich.
Autor: Cyceron

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Autor: Leonardo da Vinci

Kto pyta, nie błądzi.
Opis: przysłowie

Lepiej kontrolować swoje błędy niż cudze.
Autor: Demokryt

Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnianych przez ludzi wielkich.
Autor: Arthur Schopenhauer

Mylić się jest rzeczą ludzką.
Autor: Seneka Młodszy

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów.
Autor: William Shakespeare

Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego.
Autor: Albert Einstein

Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.
Autor: Napoleon Bonaparte

Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.
Autor: Henryk Jagodziński

Spiesz się powoli, a unikniesz błędów.
Autor: Sofokles

Uczmy się na cudzych błędach, bo sami wszystkich popełnić nie zdążymy...
Autor: Joanna Chmielewska

Wartość pomyłki jest jedynie czasami niewątpliwa; nie każdy, kto do Indii płynie, Amerykę odkrywa.
Autor: Erich Kästner

Jakość (jak piękno) jest sądem wartościującym, wyrażonym przez użytkownika. Jeśli nie ma takiego użytkownika – nie ma takiego sądu.
Autor: Platon, Symposium

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.
Autor: Lao Tsu, Złota Księga

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.
Autor: Edward Deming


Za:
http://pl.wikiquote.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87
http://pl.wikiquote.org/wiki/Pomy%C5%82ka
http://pl.wikiquote.org/wiki/B%C5%82%C4%85d

To powinno Cię zainteresować