Cechy dobrego raportu z testów

Cechy dobrego raportu z testów
Raport z testów jest jednym z kluczowych dokumentów procesu testowania oprogramowania. Jaki powinien być, aby można uznać go za czytelny i wartościowy?

W poprzednim artykule opisaliśmy zawartość raportu z testów. Jakie powinien mieć cechy?

Aby raport był czytelny, musimy odpowiedzieć sobie dla kogo ma być czytelny? Jedną z głównych cech testera oprogramowania jest umiejętność komunikowania się z innymi członkami zespołu. Jeśli raport ma być dla nich zrozumiały, powinniśmy dostosować jego zawartość do ich poziomu zrozumienia. 

- Biznes i kierownik projektu będzie wymagał raportu jednoznacznie i szybko wskazującego na jakość oprogramowania

- Programista będzie wymagał informacji na temat pojedynczych problemów, a całościowy obraz będzie dla niego ważny.

 

Przemek napisał do redakcji maila z propozycją cech dobrego raportu dla testów automatycznych. Propozycję obrobiliśmy i oto naszym zdaniem cechy dobrego raportu (niekoniecznie tylko testów automatycznych):

  • Spójność - jednakowe miary i metryki w całym raporcie oraz ich jednakowa (jednoznaczna) interpretacja
  • Czytelność - graficzne wizualizacje z opisem i przejrzyste tabele
  • Jednoznaczność - wyniki 2-3 stanowe, np. przeszło, nie przeszło, nieuruchomione
  • Łatwość rozpowszechnienia i prezentacji - format ogólnie dostępny i łatwy w edycji, np. html (plik wiki), xls, ppt
  • Informacja z testów - czy jest dobrze czy źle? Czytelna informacja dostępna "na pierwszy rzut oka"
  • Podsumowanie całości wyników w nagłówku z odpowiednią kolorystyką lub elementami graficznymi np. kciuk w górę, uśmiechnięta buźka
  • Łatwość porównania z poprzednimi wynikami testów - tabele porównawcze
  • Wsparcie do dalszej analizy wyników - wynikające również z formatu danych.

 

Przemek S. zasugerował również, że raport z testów automatycznych może być napisany w języku kodowym (nieczytelnym dla osób z biznesu), ale trzeba go umiejętnie przetransformować w czytelny raport. Dobrą notacją w takim przypadku będzie wygenerowany plik XML, który po poddaniu szybkiej obróbce można przetworzyć na dowolny "office'owy" język biznesu.


http://www.testerzy.pl/baza-wiedzy/raport-z-testow-cechy

To powinno Cię zainteresować