Recenzja tłumaczenia syllabusa ISTQB Poziomu zaawansowanego

Recenzja tłumaczenia syllabusa ISTQB Poziomu zaawansowanego
Prace, które doprowadziły nas do pierwszej polskiej wersji syllabusa ISTQB poziomu zaawansowanego trwały 5 lat. Doceniamy powstanie, ale wytykamy problemy.

Sylabus można znaleźć tutaj >>

Podczas tworzenia dokumentów nie udało się wychwycić wszystkich błędów i problemów syllabusa. Warto więc na szerszym forum skomentować jego zawartość.

1. Tłumaczenie opiera się na wersji 2007, podczas gdy już od roku w samym ISTQB mówi się o nowej wersji syllabusa z rozdzielonymi poszczególnymi rolami. Czy okaże się, że niedługo prace zostaną pogrzebane przez nową, angielską wersję syllabusa?

2. W dokumencie pojawiają się linki do nieistniejących podstron internetowych (strona 13: http://istqb.org/display/ISTQB/ISTQB+Worldwide?atl_token=xTYMOtyqB0). Linkowanie dynamicznie zmieniających się stron w dokumencie, który nie powinien podlegać częstym zmianom wydaje się być błędem.

3. W dokumencie przygotowanym przez SJSI mówi się, że obowiązujący słownik to wersja 2.01 z 2010 roku. Wkradła się literówka, ponieważ obowiązujący słownik to słownik w wersji 2.1 z 2010 roku http://www.istqb.org/downloads/finish/20/14.html. Niestety ciągle brakuje tłumaczenia do tego dokumentu.

4. Sformułowania niekoniecznie zrozumiałe pojawiają się rzadko, ale jednak są, np. "wysoka podatność na audyt".

5. Tekst, który zrozumiały jest dopiero po głębszej analizie, np. "Wiele złożonych systemów i systemów systemów (...)".

6. Cenne jest używanie tłumaczeń niekoniecznie prostych, ale eliminujących anglicyzmy z języka polskiego jak np. osoby zakontraktowane - insourcing.

7. Kłopotliwe może być wprowadzenie nowych skrótów i nazw, które nie są popularne i nie są powszechnie używane jak np. ZTWS - zarządzanie testowaniem w sesjach (z angielskiego SBTM).

 

Pomimo powyższych uwag dokument jest wysokiej jakości. Śmiemy nawet twierdzić, że wyższej jakości niż syllabus poziomu podstawowego.

To powinno Cię zainteresować