Słownik pojęć testerskich ISTQB. Wersja 2.3.

Słownik pojęć testerskich ISTQB. Wersja 2.3.
Najnowsza wersja słownika pojęć testerskich (2.3) przygotowana przez ISTQB (International Software Testing Qualification Board) i przetłumaczona przez SJSI (Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych) jest już dostępna.
 

Może być to ostatnia tak pełna wersja słownika. Planowane w ISTQB zmiany zakładają, że słownik zostanie znacząco odchudzony.

Aktualna wersja słownika powstała m.in. dlatego, aby dopasować hasła do sylabusa Testera Zwinnego.


Zmiany w słowniku

Nowe terminy:
 • analiza testów
 • macierz śledzenia
 • metoda QFD
 • model procesu wzorcowego
 • PRISMA
 • Product RISk Management
 • PZWD
 • QFD
 • raportowanie testów
 • TDD
 • test weryfikacji wersji
 • testowanie sposobem wielokrotnym
 • testowanie statystyczne
 • testowanie zmodyfikowanych warunków wielokrotnych
 • testowany system
 • TWW
 • usterka uciekinier
 • wykres spalania
 • wzorcowy model zawartości.

 

Terminy zmienione:
 • akceptacyjne testy przemysłowe
 • analiza ryzyka
 • automatyzacja testowania
 • automatyzacja wykonania testu
 • codzienne budowanie wersji (oprogramowania)
 • element konfiguracji
 • historyjka użytkownika
 • iteracyjny model wytwarzania
 • karta opisu testu
 • kryteria akceptacji
 • manifest Agile (Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania)
 • metoda drzewa klasyfikacji
 • ocena ryzyka
 • odsetek wykrytych błędów (OWB)
 • podejście do testowania
 • podstawa testów
 • projekt testu
 • przyrostowy model wytwarzania
 • retestowanie
 • ryzyko jakościowe
 • ryzyko produktowe
 • strategia testów
 • struktura do testów jednostkowych
 • szacowanie testów
 • taksonomia defektów
 • technika projektowania testów oparta na defektach
 • test dymny
 • testowanie dokładności
 • testowanie eksploracyjne
 • testowanie kombinatoryjne
 • testowanie oparte na modelu
 • testowanie pielęgnowalności
 • testowanie potwierdzające
 • testowanie regresywne
 • testowanie sposobem par
 • testowanie tablicy ortogonalnej
 • testowanie użyteczności
 • testowanie wydajnościowe
 • testowanie zabezpieczeń
 • testowanie zabezpieczeń
 • testowanie zwinne
 • wyrocznia testowa
 • wytwarzanie sterowane testami
 • zarządzanie konfiguracją
 • zwinne wytwarzanie oprogramowania.

 

Słownik dostępny jest pod adresem: http://edu.ittraining.pl/material/Slownik-terminow-testowych-ISTQB

 

To powinno Cię zainteresować