Szacowanie testowania wydajności

Szacowanie testowania wydajności
Szacowanie kosztów przeprowadzenia testów wydajności jest wyjątkowo trudnym zadaniem ze względu na niskiej jakości wymagania na wydajność. Oto prosta metoda, którą stosujemy w testerzy.pl.  

Składowymi testów wydajności są zazwyczaj:

  • ilość wirtualnych użytkowników lub wirtualnych transakcji, która przekłada się na moce obliczeniowe serwerów generujących obciążenie
  • architektura i dostępność testowanego systemu - może wymagać transportu całego zaplecza sprzętowego do lokalizacji klienta
  • wymagania na narzędzia - w przypadku narzędzi darmowych koszty licencji nie istnieją, w innym przypadku klient musi pokryć koszty ich zakupu
  • złożoność aplikacji, która przekłada się na ilość scenariuszy testowych
  • itd.

 

W związku z dużą ilością zapytań z prośbą o wycenę testów wydajności zdefiniowaliśmy prostą metodę wyceny pracy. Koszt testowania wydajności wyceniamy jako iloczyn składowych kosztów.

X= (A*B*Y)*1 PLN

gdzie

X jest kosztem ostatecznym, X >= 1000 PLN netto co uwzględnia koszty konfiguracji środowisk i przygotowanie jednego scenariusza testowego

A - ilość wirtualnych użytkowników / transakcji

B - ilość scenariuszy dla użytkowników / transakcji

Y - jest współczynnikiem, który uwzględnia koszty transportu do siedziby klienta (dla testów zdalnych Y=1)

 

W najbardziej uproszczonym modelu:

1 wirtualny użytkownik = 1 PLN netto.

 

Razem z modelem szacowania wydajności kluczowe okazało się zdefiniowanie ilości wirtualnych użytkowników / transakacji dla danych testów. O tym w kolejnych artykułach.

 

 

 

To powinno Cię zainteresować