TestArena - wersja 2.0.737 dostępna

TestArena - wersja 2.0.737 dostępna
TestArena jest prawdopodobnie najlepiej przetestowanym narzędziem do zarządzania testowaniem. Jako Mr Buggy została skonfrontowana podczas TestingCup 2014, w którym udział wzięło ponad dwustu testerów. Część znalezionych defektów i uwag zostało zaimplementowanych w najnowszej wersji.
 

TestArena jest darmową aplikacją wspierającą zarządzanie testowaniem w oparciu o zadania. Jest alternatywą dla dostępnych na rynku narzędzi komercyjnych i próbą dostarczenia wyższej jakości niż dostępne narzędzia open source. Na dzień dzisiejszy dostępne jest jej demo dla wersji 2.0.737, które można zobaczyć i dzięki któremu ocenić potencjał aplikacji.

Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://demo.testarena.pl/

 

Koncepcję zarządzania testowaniem w oparciu o zadania przedstawił Radek Smilgin podczas FJS IT w czerwcu tego roku.

 

Zgodnie z deklaracją wersja możliwa do pobrania i zainstalowania na własnym serwerze będzie dostępna na koniec lipca 2014. Nie jest znany jeszcze model licencjonowania narzędzia, ale na pewno będzie to model darmowy.

 

W najnowszej wersji rozwiązano ponad setkę problemów i sugestii poprawy zgłoszonych podczas Mistrzostw oraz poprawiono dziesiątki defektów znalezionych "przy okazji". Jako twórcy TestAreny chcemy zachować ten model pracy nad narzędziem. Liczymy na Wasze zaangażowanie w zgłaszanie defektów oraz wytyczanie kierunku rozwoju aplikacji.

Naprawione defekty oraz defekty nienaprawione można znaleźć w Mantisie pod adresem: http://mantis.testarena.pl/my_view_page.php

 

Oprócz poprawek do samej specyfikacji dokonano również modyfikacji w następujących obszarach:

 • Lider projektu widzi i zarządza wszystkimi zadaniami w obszarze projektu

 • Poprawa błędów bezpieczeństwa

 • Główne obszary zmian dla panelu użytkownika:

 • Poprawa logowania i zachowania captchy
 • Poprawa walidacji formularzy
 • Profil użytkownika:
- możliwość zmiany hasła i adresu e-mail dla każdego użytkownika, wprowadzenie walidacji pola telefon

- zmiana wyświetlania danych, które nie zostały wypełnione

 • Kokpit: m. in. odfiltrowanie zadań z zakończonych projektów, kolejność wyświetlania zadań z przekroczonym terminem realizacji
 • Wydania / fazy:
- wprowadzenie wymaganej daty rozpoczęcia wydania
- brak możliwości dodawania wydań / faz z przeszłości

- poprawka dotycząca możliwości zdefiniowania daty zakończenia fazy późniejszej niż data zakończenia wydania

 • Baza zadań:
- wprowadzenie numeru obiektu złożonego z prefiksu projektu i ID zadania (np. test1-T1) – zadanie przekazane do wykonania dostaje nr obiektu test1-TR1

- poprawa krytycznych błędów w zawieszonym i zakończonym projekcie

 • Zmiany w sortowaniu i filtrowaniu list

 

 • Główne obszary zmian w panelu administracyjnym:

  • Poprawa błędów dotyczących importu i eksportu projektów
  • Zmiana sposobu zachowania definiowania ról:
- przełączanie na tryb specjalny przy modyfikacji predefiniowanych ról i powrót do nich, gdy ktoś zaznaczy ustawienia takie jak zdefiniowana predefiniowana rola.

 

 

Strona projektu: testarena.pl

 

 

To powinno Cię zainteresować