Testowanie eksploracyjne kontra ISTQB

Testowanie eksploracyjne kontra ISTQB
"Istnieją dwa obrazy eksploracji. Jeden prezentowany na kursach ISTQB, mocno negujący jego skuteczność i drugi, mistrzów gatunku - Jamesa Bacha, Iana Mccowota czy Cema Kanera, negujący wszystko inne poza eksploracją" - mówi Radek Smilgin, jeden ze znawców i praktyków testowania eksploracyjnego w Polsce. Prezentujemy zestawienie tych dwóch różnych rozumień dla testowania eksploracyjnego.

 

Zestawiliśmy definicję testowania eksploracyjnego ISTQB z tym, co o eksploracji piszą i mówią jej twórcy i miłośnicy.

ISTQB Praktycy Testowania Eksploracyjnego

 

To powinno Cię zainteresować