Umiejętności miękkie testera

Umiejętności miękkie testera
Umiejętności miękkie jest równie ciężko wytrenować, jak te twarde. Nie możemy jednak zapominać, że stanowią one podstawowy zbiór narzędzi testera oprogramowania.
 

O cechach miękkich pisaliśmy kilkukrotnie i wielokrotnie podkreślaliśmy, jak kluczowe są one dla osiągnięcia wysokiego statusu w testerskim rozwoju. W artykule ""Nowe" umiejętności miękkie testera" wspomnieliśmy, że "kodeks etyki testera, [...], nie jest może wyrocznią, ale wpisując w niego reguły dobrego zachowania i doszczegółowiając go do potrzeb współczesnego świata ciągle może być wartościowym przewodnikiem".

W sylabusie ISTQB Poziomu Podstawowego, w części poświęconej psychologii testowania znajdziemy wiele cech, które powinien ujawnić i stosować tester oprogramowania. Musimy przede wszystkim pamiętać, że (cytaty pochodzą z sylabusa):

  1. testerzy muszą inaczej patrzeć na produkt - "sposób myślenia stosowany podczas testowania i przeglądania różni się od stosowanego podczas rozwoju oprogramowania."
  2. testerzy muszą być w stanie zrozumieć kontekst oprogramowania, co wymaga inteligencji; przydaje się do tego uzyskanie pewnego poziomu autonomii - "niezależność do pewnego stopnia jest często bardziej skuteczna (pomaga - od red.) w znajdowaniu defektów i awarii (unika się stronniczości autora)"
  3. testerzy muszą nauczyć się i stosować konstruktywną krytykę produktu, ale wpierw muszą swoją krytykę oprzeć na faktach - "wyszukiwanie awarii w systemie wymaga ciekawości, profesjonalnego pesymizmu, krytycznego spojrzenia, przywiązywania wagi do szczegółów, dobrej komunikacji z programistami [...]".

 

Możemy z tego wyciągnąć wnioski, że nie można być ekspertem w testowaniu bez posiadania trzech podstawowych umiejętności:

  • umiejętności komunikowania się na wielu poziomach z uwzględnieniem zarówno komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej
  • asertywności w komunikowaniu się z interesariuszami naszego projektu
  • umiejętności negocjowania i wywierania wpływu.

 

Zapraszamy Was na szkolenie "Testerskie umiejętności miękkie", na którym Monika Braun nie tylko zaprezentuje podstawy komunikacji oraz praktyczne podejście do uzyskania skutecznego procesu przepływu informacji, ale również przećwiczy je z uczestnikami. Podczas kursu prezentowane są najczęściej wykorzystywane zachowania asertywne, które testerzy obserwują w trakcie procesu testowego. Bazując na podstawie doświadczeń w obszarze testów zostaną przedstawione różne relacje testerów z osobami mającymi wpływ na przebieg testów. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nauczą się efektywnie wykorzystywać poznane techniki, by usprawnić kanały komunikacyjne oraz zoptymalizować czas przeznaczony na testy.

Więcej o szkoleniu >>

 

 

 

 
 

To powinno Cię zainteresować