Zarobki testerów oprogramowania w 2017 roku wg Sedlak & Sedlak

Zarobki testerów oprogramowania w 2017 roku wg Sedlak & Sedlak
Podobnie jak wiele stanowisk w branży IT, testerzy oprogramowania otrzymują wynagrodzenia, które dla pracowników z innych sektorów mogą wydawać się bardzo atrakcyjne. Dane prezentowane w artykule pochodzą z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017.
 

Wyodrębniono 4 stanowiska z obszaru testów oprogramowania:

  • kierownik zespołu testerów,
  • koordynator zespołu testerów,
  • tester oprogramowania (automatyczny),
  • tester oprogramowania (manualny).

Testerzy oprogramowania zostali dodatkowo podzieleni na 3 grupy, w zależności od poziomu doświadczenia – „młodszy”, „doświadczony” i „starszy”.

Głównym czynnikiem różnicującym stanowiska testerów automatycznych i manualnych jest sposób prowadzenia testów. Testerzy manualni zajmują się ręcznym testowaniem aplikacji. W odmienny sposób wygląda praca testerów automatycznych. Ich głównym zadaniem jest pisanie skryptów.

 

Wynagrodzenia całkowite testerów oprogramowania

Na wykresie 1 przedstawiono wynagrodzenia całkowite na 4 stanowiskach „testerskich” wyszczególnionych w raporcie. W analizie tej uwzględniono tylko pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, bez podziału na poszczególne poziomy doświadczenia.

 

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych testerów oprogramowania w 2017 roku

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017

 

Wynagrodzenia testerów oprogramowania różniły się w zależności od sposobu prowadzenia testów. Testerzy automatyczni w 2017 roku otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 7 683 PLN, co jest wartością wyższą o 35% od wynagrodzeń testerów manualnych.

Awans z koordynatora zespołu testerów na kierownika wiązał się z podwyżką wynagrodzenia w wysokości 34% – na niższym szczeblu zarządzania mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 10 000 PLN, natomiast na średnim szczeblu 13 405 PLN.

Na wykresie 2 zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych dla testerów oprogramowania (automatycznych) o różnych poziomach doświadczenia.

 

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych testerów oprogramowania (automatycznych) zatrudnionych na umowie o pracę w 2017 roku

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017

 

Pracodawcy starali się skusić pracowników rozpoczynających karierę w obszarze testów wynagrodzeniem przewyższającym średnią krajową (GUS). Wynagrodzenia młodszych testerów oprogramowania (automatycznych) kształtowały się na poziomie 4 709 PLN. 50% pracowników, którzy awansowali na doświadczonego testera, otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 7 250 PLN. Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych testerów oprogramowania wyniosła 9 900 PLN.

Pracownicy przechodzący przez kolejne poziomy kariery testerów oprogramowania (automatycznych) mogą wywierać na swoje firmy silną presję płacową. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych na najniższym i najwyższym poziomie doświadczenia testera wynosi 110%.

Ważnym kryterium wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest rodzaj umowy, na podstawie której świadczona jest praca. W raporcie płacowym dla branży IT wyróżnione są 3 formy zatrudnienia – umowa o pracę, kontrakt oraz umowa zlecenie. W przypadku doświadczonych testerów oprogramowania (automatycznych) analizy przedstawiamy w podziale na dwa pierwsze rodzaje umów. Zaprezentowano je na wykresie 3.

 

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych doświadczonych testerów oprogramowania (automatycznych)

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017

 

Mediana wynagrodzeń doświadczonych testerów oprogramowania (automatycznych) zatrudnionych na podstawie kontraktu w 2017 roku wyniosła ponad 8 000 PLN. Ich koledzy zatrudnieni na umowie o pracę zarabiali prawie 800 PLN mniej. Warto podkreślić, że powyższe kwoty są kwotami brutto. Różnica w płacy netto jest jeszcze korzystniejsza dla pracowników zatrudnionych na podstawie kontraktu dzięki niższym obciążeniom podatkowym.

 

Benefity

W sytuacji dynamicznie rosnących wynagrodzeń, firmy starają się konkurować o pracowników również za pomocą świadczeń niefinansowych. Na wykresie 4 zaprezentowano świadczenia pozapłacowe oferowane na stanowisku starszego testera oprogramowania (automatycznego). 

 

Wykres 4. Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy na stanowisku starszego testera oprogramowania (automatycznego)

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017

 

Wszystkie badane firmy oferowały swoim testerom dodatkową opiekę medyczną oraz karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Bardzo popularne były również szkolenia zawodowe i językowe (odpowiednio 91% i 97% pracowników mogło z nich skorzystać). Siedmiu na dziesięciu testerów miało dostęp do dopłat do nauki, a 78% do polisy na życie.

Z drugiej strony zdarzały się również benefity mało popularne w tej grupie zawodowej. Żaden z analizowanych testerów nie miał dostępu do programu emerytalnego czy samochodu służbowego.

 

O raporcie

Raport zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 93 stanowiskach z branży IT. Dane pochodzą z 87 firm z sektora IT. Badanie prowadzone było w okresie styczeń – maj 2017 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe. 

 

Paweł Biniarz (Sedlak & Sedlak)

 

Komentarz redakcji

Publikujemy dane z raportu Sedlak & Sedlak jako dodatkowe źródło informacji o zarobkach testerów. Na naszych łamach możecie przeczytać o wynikach naszego, tegorocznego badania (link 1, link 2, link 3). Porównanie danych będzie trudne ze względu na samą metodę ich zbierania. W testerzy.pl nasze pytania ankietowe kierujemy bezpośrednio do testerów oprogramowania i pytamy o kwoty netto. W przedstawionym raporcie mamy do czynienia z kwotami brutto, które pochodzą  bezpośrednio z działów HR (mogą być więc dokładniejsze). Każdy raport płacowy bazuje na danych zebranych od pewnej grupy firm, w przypadku firmy Sedlak & Sedlak jest ich 87. W raporcie wzięło udział 31 małych firm (do 100 pracowników), 35 średnich firm (od 101 do 500 pracowników) oraz 21 dużych firm (powyżej 500 pracowników). 40 z nich to firmy o kapitale polskim, natomiast 47 to firmy o kapitale zagranicznym. 

 
 
 

To powinno Cię zainteresować