"Zawód tester" - książka dla chcących zostać testerami

"Zawód tester" - książka dla chcących zostać testerami
2015 rok zapisze się w annałach polskiego testowania jako jeden z najbardziej obfitujących w publikacje dla testerów. Szczególne zasługi ku temu ma PWN, który wydaje właśnie kolejną książkę. Tym razem dla "bardzo" początkujących testerów - "Zawód tester" autorstwa Radka Smilgin.
 

Autor o książce pisze: "Są dwa powody, dla których zdecydowałem się na napisanie tej książki. Po pierwsze kiedy zaczynałem pracę w zawodzie miałem setki pytań, na które nie dostałem odpowiedzi. Książka ta jest zbiorem odpowiedzi, jakie chciałem wtedy dostać. Po drugie nie ma tygodnia, abym nie otrzymał pytania "Jak zostać testerem?". W tej książce udzielam najpełniejszej możliwej odpowiedzi na to pytanie, popartej moją własną wizją rozwoju testera, perspektywą zatrudniającego i analizą obecnego rynku pracy w IT. Nie ma znaczenia, kim jesteś i jakie masz doświadczenie. Jeżeli cechujesz się pracowitością, sumiennością, otwartością i inteligencją zapraszam Cię do zawodu testera."

 

Książka dedykowana jest osobom, które:

  • nie wiedzą, co chciałyby robić w przyszłości i szukają dla siebie różnych możliwości
  • rozważają zawód testera oprogramowania, ale wahają się i zastanawiają, czy sobie poradzą, czy mają wystarczające kompetencje
  • są już testerami na stażu lub w pierwszej pracy, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości, i szukają przewodnika.


Publikacja całościowo opisuje aspekty zawodu, odpowiedzialności testerskiej oraz wymagane kompetencje miękkie i twarde. Robi to w odwołaniu do realiów rynkowych i współczesnych trendów. Dzieli się na 2 części: w pierwszej autor omawia podstawy zawodu testera, a w drugiej oddaje w ręce czytelnika praktyczne przykłady i gotowe narzędzia do użycia w pracy.

Konstrukcja rozdziałów otwiera przed czytelnikiem kolejne obszary testowania i zapewnienia jakości tak, by na końcu dać mu możliwość świadomego wyboru zawodu i kierunków dalszego rozwoju. - pisze wydawca.

 

Spis treści
Wstęp  9
Podziękowania  10
 

1. Konstrukcja książki  11
 

2. Testowanie w pigułce  12
Zadanie  13
 

3. Cykl życia oprogramowania  14
3.1. Pomysł, potrzeba  16
3.2. Rozwój koncepcji  18
3.3. Planowanie  19
3.4. Analiza wymagań  21
3.5. Projektowanie  22
3.6. Rozwój aplikacji  24
3.7. Testowanie 24
3.8. Wdrożenie  25
3.9. Użycie i utrzymanie  25
3.10. Emerytura. Koniec życia 26
3.11. Inne fazy  27
 

4. Testowanie  28
4.1. Definicja testowania  28
Zadanie  33
4.2. Procesy testowania  33
4.2.1. Proces testowy według BS7925-2 34
4.2.2. Proces testowy według IEEE 829  37
4.2.3. Proces testowy według ISO 29119  40
4.2.4. Proces testowy według ISTQB  43
4.2.5. Podsumowanie  46
4.3. Błędy, defekty, awarie, incydenty, zdarzenia, bugi  46
4.3.1. Uciekinierzy  49
4.3.2. Błędy popełniane przez testerów  51
4.3.3. Defekty powodują defekty 51
Zadanie  52
4.4. Jakość oprogramowania a użytkownik  53
4.5. Czym jest testowanie? 54
4.5.1. Proces oraz zapewnienie jakości  55
4.5.2. Weryfikować a walidować  61
4.5.3. Szkoła defektów kontra szkoła jakości  61
4.5.4. Automatyczne testy  63
Zadanie  65
4.6. Testowanie jest potrzebne  65
4.7. Testowanie jest nieskończone  67
Zadanie  69
4.8. O wyższości wczesnego testowania nad późnym  70
4.9. Ekonomia testowania  72
Zadanie  76
 

5. Dzielenie testowania 77
5.1. Wprowadzenie  77
Zadanie  78
5.2. Czarna skrzynka i biała skrzynka  78
5.2.1. Testy białej skrzynki  79
5.2.2. Testy czarnej skrzynki  82
Zadanie  85
5.3. Testowanie funkcjonalne i niefunkcjonalne  85
5.3.1. Testy funkcjonalne  85
5.3.2. Testy niefunkcjonalne  87
5.3.3. Charakterystyki oprogramowania wg ISO 9126/ISO 25010 89
5.3.4. Charakterystyki oprogramowania wg TheTestEye  97
5.3.5. Charakterystyki oprogramowania wg Jamesa Bacha  103
Zadanie  104
5.4. Testy potwierdzające 104
5.4.1. Retesty  105
5.4.2. Testowanie regresywne  105
Zadanie  107
5.5. Testowanie statyczne i dynamiczne 107
5.5.1. Testowanie statyczne  107
5.5.2. Testowanie dynamiczne  110
5.6. Zestawienie testów  111
Zadanie  114
 

6. Zawód: tester  115
6.1. Wprowadzenie  115
6.2. Edukacja testerska  116
6.2.1. Edukacja szkolna  117
6.2.2. Edukacja internetowa 120
6.2.3. Edukacja przez praktykę  121
6.2.4. Podsumowanie  122
6.3. Certyfikacja testerska  123
6.4. Testowanie oprogramowania ma swoich wrogów  126
6.5. Cechy miękkie testera  128
6.6. Trudne aspekty pracy testera 129
6.7. Kto może testować produkt?  131
6.8. Umiejętności twarde testera  134
Zadanie  135
6.9. Posługiwanie się narzędziami i automatyzacja  135
6.10. Współpraca tester–programista  140
6.11. Rozwój testera w organizacji  141
6.12. Czego oczekuje się od testera na rynku pracy  144
6.13. Zawód z przyszłością  145
6.14. Zarobki testerów  147
6.15. Praca testera w innych publikacjach  149
6.16. Praca w charakterze testera  156
6.16.1. Modele współpracy  160
 

7. Praktyka testowania 166
7.1. Wprowadzenie  166
7.2. Podejścia do testowania  167
7.2.1. Strategie wynikające z podziałów w testowaniu  167
7.2.2. Strategia testowania oparta na modelu dostarczania  167
7.2.3. Podejście negatywne do testów czyli atak na oprogramowanie  170
7.2.4. Podejście do testowania w zależności od dostępności specyfikacji  172
7.2.5. Testowanie oparte na ryzyku  190
7.3. Planowanie  190
7.4. Testowanie  193
7.4.1. Element  194
7.4.2. Formularze  195
7.4.3. Funkcja 199
7.4.4. Logika lub proces  200
Przykłady  201
7.5. Raportowanie .  254
7.5.1. Subiektywna ocena jakości oprogramowania  254
7.5.2. Raport z testów 255
7.5.3. Raporty defektów 258
7.6. Przykłady  270
Projekt 1 – strona internetowa  270
Projekt 2 – strona internetowa z projektem .  276
Projekt 3 – aplikacja internetowa z procesem wspierającym wytwarzanie i utrzymanie  282
Projekt 4 – testy aplikacji edukacyjnej – desktopowej  290
Projekt 5 – testy aplikacji mobilnej  293
Bibliografia  299

 

Książkę można już kupić. Zamów >>

 

Jako że pracujemy z Radkiem, liczymy, że książka ta znajdzie się w każdym Mikołajowym worku i pod każdą świąteczną choinką, a rok 2016 stanie się rokiem młodego "zawodowego testera".
 

 

To powinno Cię zainteresować