Testlink
Choć mówią, że na świecie nie ma nic za darmo, przedstawiamy darmowe narzędzie do zarządzanie testami – Testlink. Jest to sieciowa aplikacja do przechowywania dokumentacji testerskiej oraz do wykonywaniem testów. Wspiera grupy zapewniania jakości lub testerów w tworzeniu przypadków testowych i organizowania ich w plany testów. Umożliwia również dynamiczne śledzenie wyników testów. Na serwerze zainstalowano (16.01.2012) najnowszą wersję: 1.9.3.

Jak to działa?

Aby zainstalować testlink wystarczy mieć dostęp do serwer wspierającego php4 i MySQL. Więcej o samym programie oraz o jego instalacji na stronie: http://www.testlink.org

Demo

Wersja demo w języku polskim dostępna jest na serwerach testerzy.pl.

Zachęcamy do zalogowania się na gościnnym koncie i sprawdzenia funkcjonalności tego narzędzia.

Na stronie: http://testlink.testerzy.pl

Login: tester
Hasło: tester
Uwaga!
1. Prosimy nie zmieniać hasła użytkownika tester ponieważ inne osoby będą miały problem z logowaniem.
2. Na przeglądarce FireFox mogą występować problemy z logowaniem. Proszę wybrać Chrome.  

System umożliwia również stworzenie własnego konta. Po podaniu swoich podstawowych danych, mają Państwo dostęp do przykładowej bazy danych przypadków testowych.

Jak wygląda praca w TestLink?

Przykład poniższy pokazuje ścieżkę pracy dla wymyślonego produktu:

 1. Administrator tworzy produkt „Telefon” i użytkowników Adam z prawami „lider” oraz Daniela „senior tester".
 2. Adam wprowadza wymagania dla oprogramowania i dla części z nich generuje puste przypadki testowe.
 3. Daniela tworzy scenariusze testowe dla przypadków testowych zorganizowanych jako Komponenty i Kategorie.
 4. Adam tworzy słowo kluczowe: “Regresja” i przypisuje je do dziesięciu spośród przypadków testowych.
 5. Adam tworzy plan testów “Telefon Mobilny” dla wersji “Tel 0.1” i dodaje do niego przypadki testowe oznaczone słowem kluczowym “Regresja”.
 6. Adam wraz z Danielą wykonują przypadki testowe. Wyniki: 5 pozytywnych i negatywny, 4 zablokowane.
 7. Programiści tworzą nową wersję oprogramowania “Tel 0.2”, a Daniela sprawdza poprzednio negatywne i zablokowane przypadki testowe. Ewentualnie pięć pozostałych również.
 8. Menadżer chciałby sprawdzić wyniki. Administrator wyjaśnia mu jak samodzielnie stworzyć konto. Jako użytkownik z prawami “gość” może zobaczyć wyniki, przypadki testowe oraz co poszło nie tak w wersji “Tel 0.1”.

Kto i co w TestLink?

Podział ról w TestLink przedstawia poniższa grafika. W zależności od zdefiniowanego użytkownika określone są funkcje. Przykładowo tester może wprowadzać wyniki przeprowadzonych testów, tworzyć specyfikację testów i wymagania dla produktu. Część funkcji jest współdzielona, co ułatwia kontrolę i przegląd specyfikacji na różnych poziomach.

Struktura

Program składa się z trzech baz:

 • Produkty – uwzględnia wiele wersji tego samego projektu
 • Plany testów – składają się z wersji, przypadków testowych i zestawów testów
 • Użytkownicy.

Wszystkie inne dane są tylko atrybutami powyższych.
Struktura przypadków testowych dzieli się na następujące poziomy:

 • komponent – nadrzędny do kategorii
 • kategoria – nadrzędny dla przypadków testowych
 • przypadek testowy – najmniejsza i najważniejsza część TestLinka.

Narzędzie teslink jest szczegółowo omawiane na naszym szkoleniu Dobry Przypadek Testowy.

To powinno Cię zainteresować