ISTQB® Expert Level jako egzaminy typu multiple-choice

ISTQB® Expert Level jako egzaminy typu multiple-choice
Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wszystkie egzaminy ISTQB® na poziomie eksperckim będą mogły być dostarczane jako egzaminy z pytaniami wielokrotnego wyboru bez wymogu eseju.

Certyfikaty ISTQB® Expert Level przeznaczone są dla osób, które osiągnęły zaawansowany etap swojej kariery w testowaniu oprogramowania i chcą dalej rozwijać swoją wiedzę w określonych obszarach. Dostępne są dwa certyfikaty ISTQB® Expert Level, z których każdy składa się z kilku części, na które składają się egzaminy:

Test Management (CTEL-TM)

  • Strategic Test Management – Część 1
  • Operational Test Management – Część 2
  • Managing the Test Team – Część 3

Improving the Test Process (CTEL-ITP)

  • Assessing Test Processes – Część 1
  • Implementing Test Process Improvement – Część 2

Warunki uzyskania

Warunkiem wstępnym do uzyskania certyfikacji Test Management (CTEL-TM) i Improving the Test Process (CTEL-ITP) jest posiadanie certyfikatu ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test Manager oraz co najmniej 5-letniego doświadczenia w testowaniu i co najmniej 2-letniego doświadczenia branżowego w określonym temacie poziomu eksperckiego.

istqb-expert-level-1.jpg

Struktura egzaminu

  • Łączna liczba punktów: 35
  • Minimalna liczba punków (wymagana do zaliczenia egzaminu): 23
  • Długość egzaminu: 45 minut
  • Timebonus (dla zdających w języku innym niż ojczysty): 25%

Zdobyty certyfikat ISTQB® Expert Level jest ważny przez 7 lat.

 

Jeśli jesteście zainteresowani przygotowaniem do tego egzaminu oraz jego zdaniem zgłoście się do nas. Zorganizujemy to dla Was!

Źródła:
https://www.gasq.org/en/news/details/new-update-on-istqb-expert-level-955.html

To powinno Cię zainteresować