Ludzie testowania 2023 - głosowanie

Ludzie testowania 2023 - głosowanie
Skonstruowaliśmy już pełną listę nominowanych w plebiscycie Ludzie testowania 2023. Czas na głosowanie!

Gotowa lista jest połączeniem naszych nominacji i Waszych głosów. Przez ostatnie tygodnie przesyłaliście do nas propozycje nazwisk/grup osób, które Waszym zdaniem najbardziej przysłużyły się testowaniu w 2023 roku. 

>>ZAGŁOSUJ<<

A oto pełna lista nominowanych:

 1. Zarząd SJSI - zbiorowa nominacja za 20 lat ich pracy na rzecz testowania oprogramowania. Wśród nominowanych wyróżniamy też Sebastiana Małyskę, jego następcę Grzegorza Holaka, wiceprezes Arnikę Hryszko oraz niezastąpionego Lucjana Stappa. 
 2. "Tu się testuje" - nominowane zostały dwie prowadzące - Daria Dobrzańska i Kinga Witko. Za wartościowy, ciekawy i dobrze zrobiony technicznie testerski podcast.
 3. Adam Matłacz - nominacja za pracę na rzecz popularyzacji testowania eksploracyjnego oraz najlepszy tutorial na Eurostar 2023. 
 4. Rafał Podraza - nominowany za tworzenie kursów testerskich na Udemy oraz szeroko polecanej książki „Certyfikat Testera. Przygotowanie do Egzaminu w pytaniach i odpowiedziach”.
 5. Jakub Konicki (Po Szklanie i na Testowanie) - nominacja za tworzenie wartościowych treści w tematyce testowania.

>>ZAGŁOSUJ<<

Ogromnie dziękujemy Wam za wszystkie nominacje. Niestety, nie wszystkie z nich spełniały reguły zgłoszeń, co nie zmienia faktu, że warto wspomnieć o tym, że wskazaliście na następujące osoby i wydarzenia (nominacje dla organizatorów):

 • 3QA
 • Krzysztof Kijas i Przemysław Barański
 • ŁuczniczQA
 • Norbert Jankowski
 • ŚlonzaczQA
 • test:fest
 • WarszawQA

Na Wasze głosy czekamy do 12.02.2024.


Regulamin Głosowania „Ludzie Testowania 2023”, z dnia 29.01.2024, zwany dalej „Regulaminem”.
Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną i określa warunki przeprowadzenia Głosowania „Ludzie Testowania 2023” zwanej w dalszej części „Głosowaniem”.
 2. Organizatorem Głosowania jest 21CN Radosław Smilgin z siedzibą w Gdańsku (80-680), ul. Nadwiślańska 124A, NIP:5832769297, REGON:241132628, (dalej: „Organizator”) właściciel portalu „testerzy.pl” za pośrednictwem którego zostanie udostępnione Głosowanie.
 3. Udział w Głosowaniu mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby biorące udział w Głosowaniu, w dalszej części będą nazywane „Uczestnikami”, „Respondentami” lub „Głosującymi”.
 4. Osoby/organizacje zgłoszone do plebiscytu będą w dalszej części nazywane „Nominowanymi”.
 5. Celem przeprowadzenia Głosowania jest zebranie głosów, które posłużą do wyłonienia spośród grupy Nominowanych, osób uznanych za najbardziej zasłużone w dziedzinie testowania oprogramowania w 2023 roku.
 6. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Głosowaniu i pozostaje wiążący dla Uczestników oraz Organizatora. 
Udział w Głosowaniu:
 1. Głosowanie udostępnione jest na stronie internetowej testerzy.pl. Informacje o ankiecie dostępne będą na social mediach - LinkedIN, Facebook, TikTok, Youtube. 
 2. Uczestnicy mogą oddawać głosy w Głosowaniu w okresie jego udostępnienia – w terminie od 29.01.2024 do 12.02.2024.
 3. Głosy oddane poza wskazanym terminem oraz miejscami głosowania nie zostaną uznane w Głosowaniu.
 4. Niedopuszczalne jest użycie skryptów lub do oddawania głosów. Naruszenie zakazu będzie skutkowało unieważnieniem wszystkich oddanych w ten sposób głosów.
 5. Udział w Głosowaniu polega na oddaniu przez Uczestnika jednego głosu (Uczestnik może w ramach jednego głosowania wybrać więcej niż jedną osobę z podanej listy Nominowanych).
 6. Udział w Głosowaniu jest dobrowolny oraz bezpłatny.
Wyłonienie Zwycięzców:
 1. Wyniki Głosowania, w tym wyłonienie Zwycięzców zostanie opublikowane zbiorczo na stronie testerzy.pl
 2. Za Zwycięzców uważać się będzie osobę lub organizację, spośród Nominowanych, które zbiorą największą liczbę ważnych głosów oddanych przez Respondentów.
 3. Zwycięzcy plebiscytu otrzymają tytuł Człowieka / Ludzi Testowania 2023.
Postanowienia końcowe:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Głosowania wyłącznie w sytuacji, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Głosowania. W przypadku dokonania zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie tak, aby każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nową treścią Regulaminu.
 2. Przystąpienie do udziału w Głosowaniu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został będzie dostępny na stronie www pod adresem: testerzy.pl/news/wydarzenia/ludzie-testowania-2023-glosowanie do dnia publikacji wyników Głosowania oraz wyłonienia Zwycięzców. 

To powinno Cię zainteresować