Planowanie jakości

Planowanie jakości
Obecny rynek, nie tylko usług IT, przykłada dużą wagę do jakości. O jakości mówi się głośno, akcentując jej znaczenie w osiągnięciu satysfakcji klienta oraz sukcesu produktu.

Oceniając produkty, stwierdzamy „to jest (nie jest) dobrej jakości”, „oczekuję wyższej jakości” itp. Intuicyjnie rozumiemy znaczenie pojęcia „jakość”, choć nierzadko mamy problemy z podaniem definicji tego terminu. Zanim przejdziemy do planowania jakości w projekcie, warto zdefiniować samo pojęcie jakości.

Istnieje wiele definicji jakości, wśród których najbardziej popularne są następujące:

„Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.” wg ISO 9000:2001.

„Jakość jest to pewien stopień doskonałości.” Platon.

„Jakość to zgodność z wymaganiami.” Crosby.

Definicje Platona oraz Crosby’ego wydają się prostsze, w definicji ISO wątpliwości może budzić użycie słowa „inherentny”. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych“ Kopalińskiego  definiuje to słowo jako „tkwiący w czymś w istocie, strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze, w ustalonych obyczajach; nieodłączny od”. Inherencja oznacza cechę nierozerwalnie związaną z danym pojęciem; cechę, która przesądza o istocie i naturze produktu, bez której produkt nie byłby tym, czym jest.

Więcej na stronie IT.PWN.pl >>

To powinno Cię zainteresować