#analityktestów

Zmiany w sylabusie ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany - Analityk Testów

1431
ISTQB® opublikowało, a SJSI przetłumaczyło nową wersję sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Certified Tester Advanced Level -Test Analyst) v3.1.

Poprawki w ISTQB® Advanced Level - Test Analyst

1198
ISTQB® wydało nową wersję 3.1 modułu Advanced Level - Test Analyst (CTAL-TA). To drobna aktualizacja certyfikatu, będącego "podstawowym" modułem w ramach programu ISTQB® Certified Tester Scheme.

ISTQB TA i TTA w wersji 2019 - opis zmian

2904
Jakie zmiany czekają osoby przygotowujące się do egzaminów ISTQB Analityk Testów oraz Techniczny Analityk Testów?

Aktualizacja certyfikatów ISTQB poziomu zaawansowanego TA i TTA

2275
Certyfikaty zaawansowane: analityk testów i techniczny analityk testów powstały 8 lat temu. To oraz zmiana sylabusa poziomu podstawowego, zmusiła twórców certyfikacji ISTQB do aktualizacji.