ISTQB TA i TTA w wersji 2019 - opis zmian

ISTQB TA i TTA w wersji 2019 - opis zmian
Jakie zmiany czekają osoby przygotowujące się do egzaminów ISTQB Analityk Testów oraz Techniczny Analityk Testów?

W tekście pojęcia "Analityk Testów", "Test Analyst" i skrót "TA" oznaczają to samo. Drugi sylabus opisywany jest jako "TTA", "Techniczny Analityk Testów" i "Techinical Test Analyst".
Posługujemy się również skrótem "2012", który oznacza poprzednie wersje sylabusów TA i TTA oraz "2019", który oznacza ich aktualizacje. 

EGZAMINY

Reguły nowych egzaminów TA i TTA w dużym zakresie są takie same jak w wersji 2012. Co się zmieni?

 • Liczba pytań egzaminu TA zmniejszy się z 60 pytań (2012) do 40 pytań (2019), a maksymalną liczbą punktów do zdobycia będzie 80 punktów.
 • Długość egzaminu TA skróci się z 180 minut (2012) do 120 minut (2019).
 • Nie zmieni się czas trwania oraz liczba pytań egzaminu TTA - ciągle będzie to 120 minut, 45 pytań, a maksymalną liczbą punktów do zdobycia będzie 76 punktów.  

To ciekawy zabieg, ponieważ egzaminy będą trwały dokładnie tyle samo czasu, ale na egzaminie TTA będzie o 5 pytań więcej i o 4 punkty mniej do zdobycia.

KURSY

Akredytowane kursy TA skróci się z 4 dni do 3. TTA bez zmian będzie 3-dniowym szkoleniem. Różnica w trwaniu akredytowanych kursów TA i TTA w wersjach 2019 wynosi 45 minut:

 • Test Analyst: 20 godzin i 30 minut,
 • Technical Test Analyst: 21 godzin i 15 minut.

TA - ZMIANY

Czas poświęcany na poszczególne rozdziały zmieni się dość znacznie, co wynika z jednej strony z krótszego kursu TA, a z drugiej strony z usunięcia jednego z rozdziałów. Nowy sylabus poświęca następującą ilość czasu na poszczególne rozdziały:

 • Rozdział 1: The Test Analyst's Tasks in the Test Process (150 minut) 
 • Rozdział 2: The Test Analyst's Tasks in Risk-Based Testing (60 minut) 
 • Rozdział 3: Test Techniques (630 minut) 
 • Rozdział 4: Testing Software Quality Characteristics (180 minut) 
 • Rozdział 5: Reviews (120 minut) 
 • Rozdział 6: Test Tools & Automation (90 minut).

W porównaniu z wersją 2012 kształtuje się to następująco:

Zmiany zawartości sylabusa Analityk Testów 2019

Rozdział 1

Przede wszystkim nastąpiło dopasowanie procesu testowego do tego zaproponowanego w najnowszej wersji sylabusa ISTQB Poziomu Podstawowego (2018). Dodatkowo na poziomie TA nie przypomina się już całego procesu, a jedynie wspomina te fazy, które związane są z odpowiedzialnością analityka:
•    Test analysis 
•    Test design 
•    Test implementation 
•    Test execution.

Rozdział 2

Tej części sylabusa poświęca się mniej uwagi i w całości koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem.

Rozdział 3

Największy rozdział doczekał się też najpoważniejszych zmian. Nieczytelnie opisane techniki oparte na defektach zostały w wersji 2019 włączone do technik bazujących na doświadczeniu, co jest oczywiste i stanowi naprawienie oczywistego błędu wersji 2012.

Zmienił się również zakres omawianych technik i wypadła najbardziej krytykowana za swój niezrozumiały opis analiza dziedzinowa. Ciągle jest to wartościowa technika, jednak jej opis w sylabusie, słowniku i w przykładowych pytaniach powodował więcej zamieszania, niż realnie tłumaczył czym ona jest. Nie ma już również tablic ortogonalnych, które mają niewielkie praktyczne znaczenie.  

Rozdział 4

Charakterystyki jakościowe to wciąż te bardziej bazujące na wiedzy biznesowej, stąd obecność użyteczności czy dostępności. Poważniejsze zmiany występują ze względu na dopasowanie się do standardu ISO 25010 oraz uznania, że funkcjonalność również jest charakterystyką jakości. Mówimy co prawda o „dopasowaniu funkcjonalnym”, ale nie różni się to od znanego nam już zakresu funkcjonalnego. To może wprowadzać pewne zamieszanie związane z tym, że ciężko mówić już o testowaniu funkcjonalnym i niefunkcjonalnym w ramach definicji ISTQB.

Dodatkowa zmiana to włączenie charakterystyki portowalności do zakresu TA. Jest to naprawienie niespójności sylabusa 2012, w którym aspekt biznesowy jak np. instalowalność testowany był przede wszystkim przez Technicznego Analityka Testów. 

Dodatkowo uspójniono materiał z sylabusem ISTQB opisującym testowanie użyteczności. 

Rozdział 5

W rozdziale poświęconym przeglądom zakres się nie zmienił, a najważniejsza zmiana to poprawienie opisów.

Rozdział 6

W wersji 2012 było to zarządzanie defektami, które zostało usunięte. To również można zaliczyć do dobrej zmiany, ponieważ ten rozdział nigdy nie był „lubiany” przez kursantów i trenerów. Wyjaśnianie przepływów defektów było wiedzą co najmniej przestarzałą, a nowy sylabus odsyła do zakresu opisanego w sylabusie poziomu podstawowego.

Nowy rozdział 6 to narzędzia i automatyzacja, i to niewiele się zmieniło względem wersji z 2012 roku.

TTA - ZMIANY

Zmiany w sylabusie TTA nie są tak duże jak miało to miejsce w przypadku TA, ponieważ i kurs trwa tyle samo czasu. Długość większości rozdziałów nie zmieniła się znacząco.

Aktualne nazwy rozdziałów wraz z czasami trwania wyglądają następująco:

 • Rozdział 1: The Technical Test Analyst's Tasks in Risk-Based Testing (30 minut)
 • Rozdział 2: White-Box Test Techniques (345 minut) 
 • Rozdział 3: Analytical Techniques (210 minut) 
 • Rozdział 4: Quality characteristics for Technical Testing (345 minut) 
 • Rozdział 5: Reviews (165 minut) 
 • Rozdział 6: Test Tools & Automation (180 minut).
Zmiany zawartości sylabusa Techniczny Analityk Testów 2019

Rozdział 1

Rozdział praktycznie się nie zmienił i omawia zarządzanie ryzykiem od strony technicznej.

Rozdział 2

Najpoważniejszą zmianą w rozdziale z technikami białoskrzynkowymi jest przesunięcie z poziomu podstawowego dwóch podstawowych technik pokrycia instrukcji i decyzji. Zredukowano również technik do weryfikacji warunków w decyzjach.

Rozdział 3

Praktycznie bez zmian, czyli omówienie analizy statycznej i dynamicznej. 

Rozdział 4

Zmiany są drobne. Możemy jednak mieć w tym rozdziale największy defekt nowych sylabusów, czyli fakt, że wersja TTA nie uwzględnia częściowego wejścia charakterystyki portability w zakres obowiązków TA. Pojawia się również nieobecna do tej pory w ISTQB charakterystyka kompatybilności oraz cecha zwana współdziałaniem. Była ona do tej pory częścią niezawodności, a sama zmiana wynika z dostosowania się do standardu ISO 25010.

Rozdział 5

Przeglądy bez zmian. 

Rozdział 6

Automatyzacja i narzędzia bez poważniejszych zmian. Drobne modyfikacje wynikają z dopasowania się do sylabusa ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer.

PODSUMOWANIE

Sylabusy 2019 ogólnie są lepsze od sylabusów 2012. Aktualizacja była konieczna, ale niestety, jak w wielu innych przypadkach, w ISTQB zatrzymała się w pół kroku. Mamy zmianę w ramach tych samych, wałkowanych od lat standardów i bez wprowadzenia nowej wiedzy. Zamiast omawiać role testerów we współczesnych warunkach, ciągle omawiamy ją jakby był rok 2000. Dziś jeszcze bardziej potwierdza się, że podział na TA i TTA jest sztuczny. Organizacje nie wdrożyły takiego modelu i takiego podziału ról i ścieżek rozwoju testerów w swoich strukturach, więc ludzie ciągle mają problem, by zdecydować czy idą na kurs technicznego, czy też biznesowego testowania.
Zmiany nie wpłyną na fakt, że TA i TTA pozostaną najciekawszymi sylabusami poziomu zaawansowanego w ISTQB.

Niedługo pojawi się też zmiana w module Kierownik Testów i, jeśli potwierdzi się, że kurs i materiał ma zostać skrócony do 3 dni, to będzie to zapewne zmiana na gorsze.

Źródła:
https://www.istqb.org/certification-path-root/advanced-level/advanced-level-technical-test-analyst.html
https://www.istqb.org/certification-path-root/advanced-level/advanced-level-test-analyst.html
https://www.istqb.org/downloads/send/7-advanced-level-documents/304-advanced-level-ta-and-tta-syllabus-2019-1-overview.html
https://testerzy.pl/news/wydarzenia/aktualizacja-certyfikatow-istqb-poziomu-zaawansowanego-ta-i-tta

To powinno Cię zainteresować