Aktualizacja certyfikatów ISTQB poziomu zaawansowanego TA i TTA

Aktualizacja certyfikatów ISTQB poziomu zaawansowanego TA i TTA
Certyfikaty zaawansowane: analityk testów i techniczny analityk testów powstały 8 lat temu. To oraz zmiana sylabusa poziomu podstawowego, zmusiła twórców certyfikacji ISTQB do aktualizacji.

ISTQB zaktualizowała dwa ze swoich certyfikatów poziomu zaawansowanego:

  • Advanced Level Syllabus (2019-1) Test Analyst (CTAL-TA) oraz
  •  Advanced Level Syllabus (2019) Technical Test Analyst (CTAL-TTA)

Aktualnie dostępne są jedynie wersje angielskojęzyczne, ale można się domyślać, że SJSI wkrótce przygotuje wersje polskie.

Wraz z Advanced Level Test Manager 2012, którego program nauczania nie został jeszcze zaktualizowany, tworzą one tzw. Full Core ISTQB Certified Tester Advanced Level.

Certyfikaty poziomu zaawansowanego stanowią kolejny krok po poziomie podstawowym (ISTQB Foundation Level), który definiuje ścieżkę rozwoju testerów w określonych rolach. Zgodnie z informacjami, aktualizacje odzwierciedlają opinie rynku, zweryfikowane przez niezależną organizację, zajmującą się badaniami marketingowymi oraz pokazują aktualny stan branży testerskiej. Zmiany obejmują poprawę niektórych treści i skupienie się na tematach uważanych za najważniejsze przez grupę fokusową, dobraną do badania ankietowego.

Na wydanie składają się dwa nowe sylabusy, każdy opisany dodatkowo słownikiem kluczowych pojęć, cele biznesowe, cele nauczania oraz przykładowe pytania egzaminacyjne.

Obowiązują następujące zasady dotyczące wygaszania wersji 2012 i przejścia na wersję 2019.

1. Dla dostawców szkoleń. Będzie wymagana ponowna akredytacja materiałów szkoleniowych dla programu nauczania dla: Analityka Testów Poziomu Zaawansowanego i Technicznego Analityka Testów Poziomu Zaawansowanego. Poniższa zmiana NIE ma wpływu na wersję Kierownika Testów Poziomu Zaawansowanego (2012).

  • Do 4 lutego 2021 r. wszyscy organizatorzy szkoleń muszą akredytować / ponownie akredytować się w oparciu o sylabus (2019), jeśli szkolenie / materiały akredytowane są w języku angielskim.
  • Do 4 sierpnia 2021 r. wszyscy organizatorzy szkoleń muszą akredytować / ponownie akredytować program nauczania (2019), jeśli szkolenie / materiały akredytowane są w języku innym niż angielski.

2. Dla biorących udział w egzaminach i centr egzaminujących.

W dniu 4 lutego 2021 r. wszystkie egzaminy angielskojęzyczne, a 6 miesięcy później (4 sierpnia 2021) polskojęzyczne bazujące na wersji 2012 dla TA i TTA zostaną wycofane.

3. Dla firm szkoleniowych.

Kursy będą miały następujące długości:

  • TA – 3 dni
  • TTA – 3 dni.

4. Dla posiadaczy certyfikatów Test Manager, Test Analyst i Technical Test Analyst (i ich polskojęzycznych odpowiedników).

Wszystkie przyznane certyfikaty zachowują swoją ważność, bez względu na wersję jaką się zdawało.

To samo tyczy certyfikatu "Full Advanced" (czyli dodatkowego certyfikatu za zdanie tych trzech certyfikatów). Można uzyskać ten certyfikat zdając egzaminy w wersjach z tych samych lub różnych lat np. można osiągnąć certyfikację z TA i TM na wersji 2012 i TTA na 2019 i otrzymuje się „Full Advanced”.

Z czego wynikają zmiany?

„Wydane przez nas dwa programy nauczania są dużym krokiem naprzód. Aktualizujemy nasze portfolio w oparciu o rynkowe informacje zwrotne. Byliśmy w kontakcie z wieloma organizatorami szkoleń i certyfikowanymi specjalistami i zaktualizowaliśmy program nauczania zgodnie z aktualnymi wymaganiami i najnowszymi zmianami na rynku. ” - powiedział Olivier Denoo, Prezydent ISTQB.

„Wydane przez nas dwa nowe programy nauczania na poziomie zaawansowanym są odpowiedzią na opinie i potrzeby rynku. Jest to również naturalny krok dla ISTQB w celu zwiększenia zainteresowania tymi dwoma sylabusami poziomu zaawansowanego na rynku, i który pomoże również akredytowanym firmom szkoleniowym łatwiej dostarczać kursy przez ich wymagany, krótszy czas trwania”- mówi Alon Linetzki, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Marketingu.

„Wydanie zmienionego produktu poziomu zaawansowanego w 2019 r. stanowi kamień milowy i jest kulminacją ciężkiej pracy wielu ludzi na całym świecie. Po wydaniu sylabusa na poziomie podstawowym 2018, ważne było dostosowanie do niego sylabusa poziomu zaawansowanego. Proces rozpoczyna się wraz z wydaniem tych dwóch programów nauczania, a wysiłki koncentrują się teraz na Test Managerze, a także na poziomie eksperckim.”- powiedział Mike Smith, Przewodniczący grupy ISTQB dla poziomów zaawansowanych oraz eksperckich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ISTQB.org

https://www.istqb.org/documents/pr/ISTQB-PR_CTAL-TA-TTA-04-02.pdf

https://www.istqb.org/certification-path-root/advanced-level/advanced-level-technical-test-analyst.html

W kolejnych publikacjach opiszemy zakres zmian w sylabusach.

To powinno Cię zainteresować