Poprawki w ISTQB® Advanced Level - Test Analyst

Poprawki w ISTQB® Advanced Level - Test Analyst
ISTQB® wydało nową wersję 3.1 modułu Advanced Level - Test Analyst (CTAL-TA). To drobna aktualizacja certyfikatu, będącego "podstawowym" modułem w ramach programu ISTQB® Certified Tester Scheme.

Wydanie składa się z:

Wszystkie pliki dostępne są w folderze na stronie ISTQB®.   
Należy pamiętać, że rok wydania sylabusa wyszedł z konwencji nazewnictwa wersji modułu Test Analyst, co oznacza, że:

 • wersja 2019 jest określana jako v3.0,
 • wersja 2012 jest określana jako v2.0.

Jest to też pierwsza aktualizacja modułu Test Analyst, bez jednoczesnej aktualizacji modułu Technical Test Analyst. Zgodnie z zasadami Agile, małe iteracje zapewniają lepszą adaptację na rynku.

Co oznacza aktualizacja certyfikatu Advanced Level – Test Analyst?

Od 3 marca 2021 r. będą obowiązywać następujące reguły:

 • W przypadku języka angielskiego – sylabus w wersji 3.1 dla CTAL-TA będzie aktualną obowiązującą wersją.
 • Poprzednia wersja 3.0 w języku angielskim będzie obowiązywać do 3 września 2021 r.
 • W przypadku sylabusa w języku innym niż angielski, wersja 3.0 będzie ważna do 3 grudnia 2021 r.
 • Akredytowane szkolenie ma ciągle trwać 3 dni.
 • Akredytowane kursy zachowują ważność w oparciu o sylabus 2019 (wersja 3.0) dla CTAL-TA, jednak członkowie ISTQB® (poprzez komisje akredytacyjne), będą musieli dokonać przeglądu i potwierdzić, że zmiany w materiałach zostały dokonane uwzględniając aktualizację.
 • Szkolenia w innych językach mogą być kontynuowane w ramach sylabusu CTAL-TA 2012 (v.2.0) do 3 sierpnia 2021 roku.
 • Egzaminy certyfikacyjne CTAL-TA w języku angielskim będą ważne tylko wtedy, gdy będą zgodne z wersjami 3.0 i 3.1 (wersja 3.0 tylko do 3 września włącznie z powtórkami).
 • Egzaminy w innych językach mogą być przeprowadzane dla CTAL-TA 2012 (v2.0) do 3 sierpnia 2021 roku.
 • Posiadacze CTAL-TA 3.0 i wszelkich poprzednich wersji nadal mają i będą mieli ważny certyfikat.

Więcej informacji można znaleźć w dedykowanej sekcji FAQ.

Matthias Hamburg, lider grupy roboczej zajmującej się rozwojem CTAL-TA v3.1.0, powiedział:

Wkrótce po wydaniu wersji CTAL-TA 2019 otrzymaliśmy prośby od kilku interesariuszy o wprowadzenie zmian. Chcieliśmy szybko zareagować na te cenne sugestie, jednocześnie ograniczając do minimum wpływ na szkolenia i egzaminy. Mamy nadzieję, że dzięki tej pomniejszej wersji udało nam się osiągnąć oba cele.


Prezydent ISTQB® Olivier Denoo dodał:

Analityk Testów to wysokiej jakości element składowy głównego nurtu naszego portfolio. Cieszę się, że w krótkim czasie byliśmy w stanie uczynić go jeszcze lepszym.

Nad aktualizacją pracowali między innymi: Mette Bruhn-Pedersen, Wim Decoutere, István Forgács, Adam Roman, Jan Sabak oraz Marc-Florian Wendland.

To powinno Cię zainteresować