Ścieżki kariery dla testerów oprogramowania

Ścieżki kariery dla testerów oprogramowania
Czasy, w których praca w branży testerskiej oznaczała jedynie monotonne wykonywanie przypadków testowych już dawno minęły. Tester oprogramowania ma obecnie przed sobą wiele opcji rozwoju swojej ścieżki kariery.

W ciągu ostatniej dekady profil testera oprogramowania uległ ogromnym zmianom. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z wagi zapewnienia jakości oprogramowania, na przestrzeni lat samo testowanie znacznie ewoluowało i stworzyło kilka poziomów, typów i specjalizacji, a różne rodzaje testowania zwiększyły wewnętrzną wartość testera oprogramowania. To, jaki kierunek może obrać rozwój kariery testera, obrazuje poniższa grafika.

sciezka-rozwoju-testera-grafika.jpg

Jak widać, będąc początkowo inżynierem testów, można przejść następnie do starszego inżyniera testów (Senior Test Engineer), kierownika (Test Lead) czy menedżera testów (Test Manager). Inną opcją jest awansowanie do roli kierownika (QA Lead) lub menedżera ds. kontroli jakości (QA Manager). 

Nie wolno zapominać, że stale wzrasta zapotrzebowanie na testerów wykazujących umiejętności wykorzystywane w niszach. Należą do nich testerzy SOA (Service Oriented Architecture) oraz testerzy bezpieczeństwa. Cenieni są także testerzy z umiejętnościami w obszarach automatyzacji testów, w tym pisania skryptów w językach narzędzi takich jak VB, Java i innych językach skryptowych, np. Perl, Shell, Python itp. Mocno widoczne jest też zapotrzebowanie na testerów wydajności, którzy potrafią przeanalizować wyniki testów wydajności czy np. zidentyfikować wąskie gardła.

Poniżej niektóre z kluczowych obszarów, w których oprócz dobrej znajomości procesu testowania cyklu życia oprogramowania, należy się specjalizować, aby skutecznie kroczyć ścieżką kariery w dziedzinie testowania: 

  1. Wiedza o domenie. Dobra wiedza w obszarze domeny aplikacji dodaje testerowi wartości. Istnieje kilka stale istniejących domen, takich jak sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń, telekomunikacja, opieka zdrowotna, produkcja itp. Dla każdego z tych obszarów dostępny jest też szereg różnych certyfikacji.
  2. Wiedza o narzędziach do testowania automatyzacji. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na testerów automatyzacji i testerów wydajności. Dobra umiejętność posługiwania się językami skryptowymi tych narzędzi to podstawowa powodzenia w procesie automatyzacji testów. Bardzo cenna jest też wiedza na temat tworzenia, walidacji i ulepszania frameworków automatyzacji testów.
  3. Certyfikacje. Mowa tu nie tylko o certyfikacji ISTQB®. Każdy certyfikat zwiększa zaufanie klienta do testera. Certyfikaty menedżerskie pomagają testerom wspinać się na drabinie zawodowej, natomiast certyfikaty narzędzi testowych znacznie zwiększają kompetencje techniczne.
  4. Obszary niszowe w testowaniu. Eksperci przewidują, że obszary niszowe, takie jak testowanie SOA czy testowanie bezpieczeństwa dopiero nabierają rozpędu i już wkrótce okażą się być jednymi z kluczowych. W tych obszarach wciąż pojawia się także wiele narzędzi. Będąc częścią branży testerskiej, należy być stale świadomym dokąd ona zmierza i aktualizować posiadaną wiedzę w tych obszarach.

Aktualizacja wiedzy to ciągły proces. Trudno jest osiągnąć coś więcej rozwoju ścieżki swojej kariery, stojąc w miejscu. Działając w branży zapewnienia jakości oprogramowania, każdy z testerów powinien stale pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności testowania, aby móc odnieść sukces w niezwykle konkurencyjnym środowisku.

Źródła:
https://www.softwaretestinghelp.com/career-options-for-software-test-professionals/

To powinno Cię zainteresować