#cyfryzacja

Postulaty do Ministerstwa Cyfryzacji

Nasze postulaty odnośnie do jakości oprogramowania i szeroko pojętej cyfryzacji pozostają niezmienne od lat. Niestety, dotychczasowe władze państwa nie realizowały naszych propozycji oraz sugestii. Liczymy, że nowa władza to nowe otwarcie i kolejna szansa na podniesienie naszych postulatów.

Ministerstwo Cyfryzacji. Konsultacje społeczne

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się konsultacje społeczne i zbieranie opinii na temat priorytetów w obszarze cyfryzacji. Rozpoczną się też prace nad strategią cyfrowego rozwoju Polski.

"Cyfrowe państwo. Strategia dla Polski"

Jeśli potwierdzą się plotki i Ministrem Cyfryzacji, zgodnie z umową koalicyjną, zostanie Krzysztof Gawkowski z Lewicy, to tytułowa publikacja będzie lekturą obowiązkową w IT. Ubiegamy fakty i zaczynamy czytać już dziś.

Tech To The Rescue - wsparcie IT dla organizacji społecznych

Globalny kryzys wywołany przez pandemię uderzył w wiele firm i organizacji, także tych non-profit. Od prawie dwóch lat działa projekt Tech To The Rescue, który skupił się na tym, aby je wspierać.

Klauzula cyfrowego sumienia

Klauzula sumienia to reguła, która może powstrzymać informatyka od wykonania działań niezgodnych z sumieniem. Nie istnieje, ale gdyby istniała...

Rządowe przeciwdziałanie skutkom pandemii przez informatyzację

Podsumowujemy działania rządu i samorządów, w obszarze informatyzacji, które mają znamiona działań profilaktycznych lub zaradczych.

Dziennik cyfrowej niemocy

Czy państwo, które nie jest w stanie zorganizować zdalnego głosowania dla 460 posłów, jest w stanie przeprowadzić ucyfrowienie kraju?

Cyfrowa rewolucja dzięki wirusowi

Dopiero pandemia pomogła pracownikom instytucji państwowych (i nie tylko) zrozumieć, że petent powinien mieć możliwość załatwienia spraw bez wychodzenia z domu.