#cyfryzacja

Tech To The Rescue - wsparcie IT dla organizacji społecznych

Globalny kryzys wywołany przez pandemię uderzył w wiele firm i organizacji, także tych non-profit. Od prawie dwóch lat działa projekt Tech To The Rescue, który skupił się na tym, aby je wspierać.

Klauzula cyfrowego sumienia

Klauzula sumienia to reguła, która może powstrzymać informatyka od wykonania działań niezgodnych z sumieniem. Nie istnieje, ale gdyby istniała...

Rządowe przeciwdziałanie skutkom pandemii przez informatyzację

Podsumowujemy działania rządu i samorządów, w obszarze informatyzacji, które mają znamiona działań profilaktycznych lub zaradczych.

Dziennik cyfrowej niemocy

Czy państwo, które nie jest w stanie zorganizować zdalnego głosowania dla 460 posłów, jest w stanie przeprowadzić ucyfrowienie kraju?

Cyfrowa rewolucja dzięki wirusowi

Dopiero pandemia pomogła pracownikom instytucji państwowych (i nie tylko) zrozumieć, że petent powinien mieć możliwość załatwienia spraw bez wychodzenia z domu.