Akredytowane szkolenie ISTQB®

Akredytowane szkolenie ISTQB®
W ostatnim czasie rynku pojawiło się wiele podmiotów świadczących nieakredytowane szkolenia ISTQB®. Warto zrozumieć różnicę między akredytacją i jej brakiem.

Akredytację na szkolenia ISTQB® przyznają narodowe ciała akredytujące. W Polsce jest to m.in. Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ale na globalnym rynku akredytację można zdobyć również u innych podmiotów powiązanych z ISTQB®. Przejście przez proces akredytacji jest wymagane dla każdego podmiotu świadczącego szkolenia z zakresu ISTQB® i posługującego się znaczkiem ISTQB®.

Akredytację ISTQB® ciała akredytujące przyznają jedynie firmom szkoleniowym, tzw. Training Providers. W Polsce mamy nietypową sytuację, ponieważ SJSI wymaga akredytacji dla:

  • trenerów ISTQB®,
  • materiałów szkoleniowych,
  • firm szkoleniowych.

Żadna inna znana nam organizacja nie ma tak złożonego i kosztownego procesu akredytacji jak właśnie SJSI. 

Akredytacje przyznaje się czasowo i należy ją odnawiać. 

  Akredytowani Nieakredytowani
Posługiwanie się znakiem ISTQB® TAK NIE
Akredytowany trener TAK NIE
Akredytowane materiały TAK NIE
Wysoki standard kształcenia WYMAGANE NIEWERYFIKOWALNE
Konieczność stosowania się do sylabusa WYMAGANE NIEWERYFIKOWALNE
Szkolenie zgodne z wymaganiami (np. 2,5 dnia) WYMAGANE NIEWERYFIKOWALNE


Dlaczego szkolenia nieakredytowane są tańsze od akredytowanych?

Akredytowani dostawcy przechodzą przez skomplikowany, długotrwały i kosztowny proces weryfikacji umiejętności trenera (musi posiadać certfyfikat z modułu, z którego szkoli) i profesjonalizmu w świadczeniu szkoleń. Dodatkowo proces akredytacji musi być cyklicznie powatarzany. Nieakredytowani dostawcy omijają ten proces i nie ponoszą kosztów, dlatego świadczą szkolenia taniej, o niepotwierdzonej (niekoniecznie niskiej) jakości.

To powinno Cię zainteresować