Charakterystyki jakości oprogramowania - oficjalnie opublikowane

Charakterystyki jakości oprogramowania - oficjalnie opublikowane
Publikacja końcowej wersji tłumaczenia Radka Smilgin charakterystyk jakości oprogramowania - "Software Quality Characteristics" Henrika Emilssona.

Po wielogodzinnych tłumaczeniach i konsultacjach wreszcie mamy ostateczną wersję dokumentu zbierającego zaproponowane przez The Test Eye charakterystki oprogramowania.

 Dokument można znaleźć pod adresem: http://testerzy.pl/pliki/materialy/TheTestEye_SoftwareQualityCharacteristicsV1_1_PL.pdf

To powinno Cię zainteresować