Doradztwo i testowanie dla ŚKUP

Doradztwo i testowanie dla ŚKUP
Firma 21CN, właściciel portalu testerzy.pl, podpisała umowę z KZK GOP-em na doradztwo w zakresie realizacji części software'owej projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Naszym obowiązkiem będzie dbanie o wysoką jakość dostarczonego oprogramowania oraz jego testowanie.


Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to projekt mający na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego mieszkańcom aglomeracji śląskiej podróżowanie, parkowanie, kontakt z administracją, dokonywanie mikropłatności i dziesiątek innych czynności dzięki jednej, elektronicznej karcie.

Po pierwszym etapie, w którym naszym zadaniem było stworzenie w możliwie najkrótszym czasie najwyższej jakości specyfikacji, współpraca będzie kontynuowana. W ramach projektu jak do tej pory wykonano następujące prace konsultacyjne wspierające autorów specyfikacji:

  • uproszczenie i wyeliminowanie błędów specyfikacji,
  • doprecyzowanie zapisów dla wymagań niefunkcjonalnych,
  • pomoc w definiowaniu użytkowników systemu,
  • opis założeń na system w fazie testowania,
  • opis założeń na system w fazie utrzymania.

W drugim etapie naszym zadaniem będzie między innymi współpraca z dostawcą systemu, odbiór specyfikacji oraz zapewnienie jakości systemu.

Wykonawcą systemu będzie konsorcjum Asseco Poland S.A. oraz BRE Bank S.A.
Zaproponowana i zaakceptowana cena za wykonanie wynosi blisko 190 milionów złotych.

 

To powinno Cię zainteresować