Karta pracownika - wyniki ankiety pracowników branży IT

Karta pracownika - wyniki ankiety pracowników branży IT
Pracownicy ponad 100 organizacji z branży IT udzielili odpowiedzi dotyczących korzyści, możliwości rozwoju kariery oraz środowiska pracy w swoich firmach.
Poniższe podsumowanie przedstawia jak ankietowani oceniają morale w swoim miejscu pracy oraz jakie świadczenia najbardziej przyczyniają się do ich satysfakcji z pracy.
 
 
Jakie aspekty twojej pracy są dla ciebie najważniejsze?
 
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę: 94%
 • Praca w miłym środowisku: 93%
 • Posiadanie środków i możliwości rozwoju kariery: 87%
 • Dostęp do szkoleń i możliwości rozwoju umiejętności: 85%
 • Praca w ambitnym środowisku: 78%
 
Oceń morale swojego działu IT
 
 • Doskonałe: 26%
 • Bardzo dobre: 38%
 • Dobre: 21%
 • Zadowalające: 10%
 • Słabe: 5%
 
Jakie świadczenia mają dla ciebie największe znaczenie?
 
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 71%
 • Płatne urlopy: 70%
 • Tantiemy/akcjonariat pracowniczy: 55%
 • Premie: 50%
 
Oceń otrzymywane świadczenia
 
Procent ankietowanych zadowolonych lub bardzo zadowolonych z poniższych czynników:
 • Płatne urlopy: 89%
 • Elastyczne godziny pracy: 82%
 • Tantiemy/akcjonariat pracowniczy: 80%
 • Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą: 80%
 • Podstawa wynagrodzenia: 77%
 
Oceń poziom stresu w swoim miejscu pracy
 
 • W ogóle niestresujące - 2%
 • Mało stresujące - 18%
 • Dość stresujące - 48%
 • Stresujące - 23%
 • Bardzo stresujące - 9%
 
Jak skutecznie w twojej firmie informuje się o korzyściach i świadczeniach dla pracowników?
 
 • Bardzo skutecznie: 46%
 • Skutecznie: 38%
 • Dość skutecznie: 12%
 • Niezbyt skutecznie: 3%
 • Nieskutecznie: 1%
 
Jak skutecznie w twojej firmie informuje się o możliwościach rozwoju kariery?
 
 • Bardzo skutecznie: 26%
 • Skutecznie: 35%
 • Dość skutecznie: 23%
 • Niezbyt skutecznie: 11%
 • Nieskutecznie: 4%
 
 
Wskaż poziom zgodności dla poniższych stwierdzeń:
 
“Mam dobre relacje ze współpracownikami.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 61%
 • Zgadzam się: 36%
 • Nie mam zdania: 3%
 • Nie zgadzam się: 1%
 • W ogóle się nie zgadzam: 0.3%
 
“Mam dobre relacje ze swoim kierownikiem.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 57%
 • Zgadzam się: 33%
 • Nie mam zdania: 7%
 • Nie zgadzam się: 2%
 • W ogóle się nie zgadzam: 1%
 
“Moja praca jest ciekawa i ambitna.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 47%
 • Zgadzam się: 41%
 • Nie mam zdania: 8%
 • Nie zgadzam się: 3%
 • W ogóle się nie zgadzam: 1%
 
“W mojej organizacji dostrzega się osiągnięcia i dobrze wykonaną pracę.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 36%
 • Zgadzam się: 42%
 • Nie mam zdania: 14%
 • Nie zgadzam się: 6%
 • W ogóle się nie zgadzam: 3%
 
“Mam dostęp do szkoleń oraz innych form edukacji w celu podnoszenia swoich umiejętności.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 36%
 • Zgadzam się: 43%
 • Nie mam zdania: 13%
 • Nie zgadzam się: 6%
 • W ogóle się nie zgadzam: 2%
 
“Mój przełożony interesuje się rozwojem mojej kariery.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 41%
 • Zgadzam się: 35%
 • Nie mam zdania: 15%
 • Nie zgadzam się: 6%
 • W ogóle się nie zgadzam: 3%
 
“Moja organizacja/dział ma jasno zdefiniowane cele.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 43%
 • Zgadzam się: 40%
 • Nie mam zdania: 11%
 • Nie zgadzam się: 5%
 • W ogóle się nie zgadzam: 2%
 
“Jestem dumny, że pracuję w swojej organizacji.”
 
 • Bardzo się zgadzam: 58%
 • Zgadzam się: 30%
 • Nie mam zdania: 9%
 • Nie zgadzam się: 2%
 • W ogóle się nie zgadzam: 1%

 

Ankieta oraz podsumowanie zostało przygotowane i opracowane przez magazyn Computerworld w ramach raportu 2013 Best Places to Work in IT.
 
 

To powinno Cię zainteresować