(Nie)certyfikowany Tester - Sylabus poziomu zerowego

(Nie)certyfikowany Tester - Sylabus poziomu zerowego
W związku z badaniami, które pokazują, że duża ilość osób posiadających Certyfikat Testera Poziomu Podstawowego nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu testowania trwają prace nad sylabusem Poziomu Zerowego dla testerów oprogramowania. Pierwsze materiały "wyciekły" do sieci.

Analiza wskazuje, że wielu testerów nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania takie jak:

  • czym jest testowanie oprogramowania?
  • co składa się na testowanie oprogramowania?
  • czym jest testowanie funkcjonalne?
  • jaka jest wartość testowania?
  • itd.

 

Aby uzyskać swój pierwszy certyfikat rekomendowane jest posiadania 3-miesięcznego doświadczenia w testowaniu. W nowym sylabusie próbuje się wypełnić lukę pomiędzy decyzją o wyborze zawodu a pierwszą certyfikacją Poziomu Podstawowego. Pomiędzy tymi działaniami jest przecież szereg aktywności łącznie z dokonaniem świadomego wyboru zostania testerem oprogramowania, przygotowaniem się do zawodu i rozpoczęciem pracy w zawodzie.

Powstał więc „Sylabus Poziomu Zerowego” jako zupełne wprowadzenie do testowania oprogramowania. Jest to podręcznik, który zadaje podstawowe testerskie pytania i pokazuje niedoświadczonym (a nawet nieświadomym) testerom, jakie cele stawia się przed nami i jakie są względem nas oczekiwania. Wskazuje również absolutne podstawy testowania oprogramowania, na których zbudować można swój dalszy rozwój i karierę.

 

Pobierz sylabus Niecertyfikowany Tester - Plan Poziomu Zerowego 

 

Sylabus ma na celu pokazanie kontekstu pracy testera oprogramowania we współczesnych projektach informatycznych, w aktualnych warunkach ekonomicznych i społecznych. Uzupełnione o pokazanie wielowymiarowości zawodu testera ze wskazaniem na ścieżki rozwoju czy kariery. Jest to próba całościowego spojrzenia na zawód testera oprogramowania z perspektywy prostych badań i analiz.

 

Zaliczenie poziomu zerowego zgodnie z wytycznymi jest konieczne dla każdej osoby pragnącej podejść do certyfikacji  Poziomu Podstawowego. Forma weryfikacji nie została jeszcze przedstawiona.

Osoby posiadające certyfikat Poziomu Podstawowego i nie potrafiące odpowiedzieć na podstawowe pytania z zakresu testowania powinny w możliwie najkrótszym czasie przeszkolić się w zakresie celów nauczania ujętych w Sylabusie Poziomu Zerowego.

Prezentacja pokazująca podstawowe aspekty sylabusa poziomu zerowego 

[EDIT - Tak. To jest żart primaaprilisowy. Materiał powstał z prezentacji i zgłoszenia na konferencję TestWarez 2013. Temat nie znalazł się w agendzie ponieważ komisja programowa uznała go za "zbyt podstawowy".]

To powinno Cię zainteresować