Pierwszy numer c0re w 2012

Pierwszy numer c0re w 2012
Nowy numer magazynu c0re już do pobrania.

Warte przeczytania:

- artykuł Piotra Piotrowskiego o patentach
- Mike Cohn o Agile
- Zaproszenie do zgłaszania referatów („Call for papers”) na Testwarez 2012.

Aby pobrać periodyk należy zalogować się na stronie: http://pl.coremag.eu/c0re.html#login

4633

To powinno Cię zainteresować