Podyplomowe Studia Testowania Oprogramowania

Podyplomowe Studia Testowania Oprogramowania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa otwiera jedne z pierwszych w Polsce podyplomowe studia z testowania. Pełny tytuł studiów to: "TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Z ELEMENTAMI ANALIZY WYMAGAŃ ORAZ PROGRAMOWANIA".  
testerzy.pl brali aktywny udział w przygotowaniu założeń i programu studiów. Odpowiedzialny za cały kierunek profesor Stanisław Stanek opracował koncepcję uczenia testowania poprzez pełen proces tworzenia oprogramowania. Studenci otrzymają niepowtarzalną okazję pracowania nad budowaniem oprogramowania od definiowania wymagań po końcowe testy akceptacyjne. Oczywiście największy nacisk położony zostanie na samo testowanie. Nie zabraknie więc zagadnień testowania wymagań, testów jednostkowych, czy zarządzania testami. Dużą część zajęć stanowią laboratoria z narzędziami.

 

Więcej o studiach:

http://podyplomowe.gwsh.edu.pl/ibi.html

 

To powinno Cię zainteresować